Kategoriarkiv: Kommunfullmäktige

Brev till de fullmäktige i Falkenberg

RMSS skickar då och då påminnelser till fullmäktige om den kommande rättegången mellan 9 av Falkenbergs enligt RMSS sämsta politiker och tjänstemän och RMSS´ talesman. Det senaste brevet skickades med anledning av att moderaten Lars Glimvik enligt uppgift avsäger sig sina politiska uppdrag. Ungefär så här skrev RMSS:

Av de nio sämsta politikerna och tjänstemännen i Falkenberg har nu minst fyra lämnat sina befattningar:

Gerd Johansson, f d kommunchef och grodornas mästarinna, numera pensionär med 1,9 miljoner och samtidigt kommunchef i Waxholm för 57000:-i månaden.

Anders Ranhög, f d byggnadsinspektör, numera pensionär, såvitt känt utan ytterligare miljoner från Falkenbergs kommun.

Anna-Lena Sellergren, f d avd chef, socialförvaltningen, numera socialchef i Mölndal, veterligen utan kommunala miljoner.

Lars Glimvik, avgående ledamot av fullmäktige, bl a. Ännu okänt vad gäller miljonersättningar.

Det är synd att inte fler av de nio grisprisvinnarna väljer att lämna sina uppdrag till mer kompetenta människor. De som trots allt lämnar in, kommer ändå inte att slippa stå till svars i rätten för de övergrepp de gjort sig skyldiga till i tjänst och under uppdrag. Som dokumenterade exempel kan nämnas, hur inkompetent schabbel med kommunala medel orsakat kommuninvånarna förluster på hundratusentals kronor, hur lagen har brutits vid upprepade tillfällen genom vägran att diarieföra inkommande skrivelser och vägran att lämna ut allmänna handlingar, hur allmänheten trakasserats och förföljts genom påhittade lögner till tillsynsmyndigheter, hur man ljugit, fattat beslut i ärenden man inte satt sig in i, hur man vägrat lämna information om gällande bestämmelser, hur man försökt gömma sig bakom dörrposter, hur man spelat in allmänheten med kassettspelare, hur man antastat allmänheten genom hotfullt beteende, hur man enligt vittnesuppgifter till tingsrätten trakasserat en ung kvinna i beroendeställning sexuellt, osv, osv.

Som sagt, allt dokumenterat i skrift och på film, utom sextrakasserierna, som redovisas i vittnesmål.

Och det kanske mest intressanta, kommunfullmäktige har skriftligen genom ordförande Stig Agnåker förklarat, att det inte ser negativt på övergreppen. Kommunrådet Ingemar Johansson (c), en av grisprisvinnarna, har i media uttalat att bl a dessa nio personer inte får kritiseras, eftersom de bara följt order från kommunledningen…

Och denna sorgliga samling låtsas ha omdöme nog att projektera en vindkraftindustri i havet strax utanför Långasand. RMSS tror att kompetensen räcker alldeles lagom till att projektera sig ner under täcket i den egna sängen. Det vore nog till mest nytta för Falkenbergs kommun.

Börje Tönsgård

[img align=right]../../../images/photo/kommun-tonsgard1-1.jpg[/img]
Börje Tönsgård, kommunfullmäktiges ordföranden, vägrar ta ansvar för en socialförvaltning i förfall. Han hänvisar alla synpunkter på socialförvaltningen, klagomål från kommuninnevånarna till socialförvaltningen själv.

Skälet är att han inte vill förarga sina politikerkollegor i bygglovsnämnden eftersom han vill bygga mot planen i strandnära område.