Östen Nilsson/Skottarevet= tokfaktor 10

Östen gick till val på Skottarevet och fick enligt uppgift 0,2 procent av falkenbergarnas röster. Nu har Östen att hålla tyst eller ägna sig åt förnedrande undanflykter. Oavsett vilket har han ännu en gång gjort bort sig.

Östen Nilsson är en politisk relik från en tid som borde vara svunnen. För inte så länge sedan verkade han i ohelig allians med dåvarande kommunchefen Gerd Johansson och gav henne sitt fulla stöd i att skriva av andra kommuners utredningar, schabbla bort en dryg halv miljon av skattemedel och även i övrigt bete sig som en veritabel grodornas mästarinna.

Själv ville Östen sälja ut Falkenbergs Energi, men misslyckades och det är nog de flesta glada för nu. Säkert också Östen. Eller?

Sedan dess har det gått uppför för Falkenberg, andan är positiv, nytt folk har kommit till och utvecklingen går lite snabbare. Det borde inte längre finnas plats för gammaldags tokpolitiker. Trots det sitter Östen på flera olika toppstolar i kommunala sammanhang och missbrukar sin position. Med alla medel, även föregivande av partiell synnedsättning, försöker han lokalisera en vindkraftindustri i havet nära kusten, till stor skada för kommunala och riksintressanta naturvärden och till stor sorg för tusentals människor.

Många sedvanliga tjuvtricks i syfte att genomdriva det senaste nilssonska projektet har redovisats på denna sida tidigare,i debatter, tidningsartiklar och på insändarsidorna.

Vad Östen helst vill dölja är att vindkraftsutbyggnaden på intet sätt är beroende av att genomföras på Skottarevet. Om alla goda krafter, i likhet med vad som hände när Östen ville sälja energibolaget, lyckas förhindra att den fantastiska kustremsan belastas med enorma master och en mängd ljuspunkter nattetid, så kommer garanterat nya områden för vindkraftsetablering att dyka upp.

Att så inte skett redan på planeringsstadiet som alternativ till Skottarevet, beror enbart på att Östen Nilsson på sitt gammalmodiga, prestigefulla och egensinniga sätt, bestämt sig för att det är Skottarevet som gäller. Så amatörmässigt,oprofessionellt,omdömeslöst och illa underbyggt är hela projektet, helt enkelt eftersom Östens kompetens inte räcker till mer än så.

Det blåser nya politiska vindar i Sverige. Det förefaller mycket olyckligt, onödigt och vore helt enkelt enfaldigt av den nya politiska majoriteten i kommunfullmäktige att lika lydigt som tidigare ställa upp på de nilssonska tokerierna.

Det borde inte längre finnas utrymme och tid för sådana tossigheter i ett läge när utvecklingen är gynnsam och alla tillfällen till konstruktiva lösningar måste tas till vara. Snart nog vänder konjunkturen och vi kanske sitter där igen med sura, egensinniga och nyckfulla politiker som inte blygs att sätta sig själva före kommuninvånarna.

Falkenberg är en till ytan stor kommun med mängder av möjligheter att bygga vindkraftverk. En sådan utbyggnad kommer att fortsätta i framtiden oavsett Skottarevet och det finns ingen anledning att det skall offras av egensinnig nyckfullhet och prestigefullt självhävdande hos en enskild politiker.