Falkenbergs kommun bangade ur, åtalet nerlagt, kampen går vidare.

Besvikelsen över den nerlagda rättegången börjar lägga sig, men det är lite bittert att missa ett sådant tillfälle att vädra unken kommunalbyk offentligt i rättegångsprotokoll. Det kommer att dröja mycket länge innan två lika stolliga tjänstemän som kommunchef Gerd Johansson och kommunens talesman Li Cornisch Hillker gör ett sådant självmål, som detta förtalsmål.

Lika länge kommer det att dröja innan en lika omdömeslös åklagare som Margareta Bong gör misstaget att haka på en gammal poliskollega som målsägande och driva ett mål utan annat resultat än att kollegan får schavottera offentligt för sina tillkortakommanden.

Kommunen kommer dock inte att göra rätt för sig nu heller, de olika politikerna och tjänstemännen kommer med all sannolikhet inte att betala tillbaka de 8873 kronor de tvingat kommuninvånarna att betala för sin privata advokat.

Kampen går alltså vidare och nu skall RMSS tillsammans med Boven 1758, Billingesnickaren och författaren, skriva en bok om eländet. Den blir nog rolig. Vi börjar med att skicka följande mail till kommunchefen i Falkenberg, Rolf Landholm:

Rolf Landholm
Kommunchef
Falkenberg

Hej!

Jag sökte dig i fredags men du var i skidbacken. Ämnet var framtiden efter den inställda förtalsrättegången. Du har inte hört av dig så jag tar det skriftligt istället, vilket kanske är bättre, eftersom jag vart ganska skakad i fredags. Men homeostas är återupprättad, om än jag aldrig mer kommer att få ett sådant tillfälle att vädra unken kommunalbyk i offentliga rättegångsprotokoll.

Hur som helst, folk jag talar med delar min uppfattning om att kommunledningen nu för tiden är betydligt mer seriös och professionell. Du och Henrik Lundahl kan nog ta åt er en del av äran för det. Kan du tillsammans med räddningspersonalen lösa till och med en så svår personal/ledningskonflikt som på brandstationen, så är det ytterligare ett tecken på ett positivare Falkenberg. Det är ju självklart att brandmän ska må bra o ha en trevlig atmosfär på arbetet för att kunna rädda kommuninvånare på bästa sätt. Jag riktar mig alltså på intet sätt mot dig eller din tjänsteutövning.

Jag utgår emellertid från att kommunen inte tänker ta ngt ekonomiskt ansvar för den skada den vållat mig. Frånsett de märkliga omständigheter som inrymmer svartlistning i kommunen som lärare, nedstängning av min hemsida, användande av skattemedel till att finansiera en privat advokat i mål mot mig, en särdeles amatörmässig och osaklig behandling av bygglovsärende angående min ekonomibyggnad, en fullkomligt urusel vårdnadsutredning osv, så har ju socialnämnden bevisligen gång på gång förtalat min yrkesverksamhet inför placerande socialsekreterare, för att få en kulmen i den förljugna anmälan till tillsynsmyndigheten med uppgifter från vårdnadsutredningen som grund. Detta har i sin förlängning orsakat att jag nu måste lägga ner min behandlingsverksamhet och att omsättningen sjunkit från 3,4 miljoner vid tiden för anmälan till i dagsläget noll. Behandlingsverksamheten har, som du vet, enbart fått lovord av tillsynsmyndigheten.

Men allt detta känner vi ju till. Nu gäller det framtiden. Jag hade tänkt dra ett streck över tidigare timade kommunalskandaler i och med rättegången och döpa om min sida till ngt mer aktuellt, t ex isverige.nu, eftersom jag fått allt mer diversifierade ämnen att skriva om. Nu råkar det namnet vara upptaget likaväl, samtidigt som kommunledningen valt att fortsätta att inte göra rätt för sig, så kampen går alltså vidare, vilket är anledningen till att jag skriver till dig.

Jag håller nu på att renskriva de sammanfattningar på varje politiker och tjänsteman som jag sammanställt inför rättegången, innehållande såväl frågor som slutanföranden. Detta kommer att bilda underlag för den bok som jag tillsammans med mitt juridiska biträde, Boven 1758, alias Billingesnickaren och författaren Per-Olof Nilsson, har för avsikt att skriva. Lämplig titel :- När Falkenbergs kommun bangade ur i tingsrätten, eller ngt liknande. Vi kommer nog på ngt catchigare.

Boken delas upp på varje målsägare plus kringfigurer, som kommunstyrelsens ordförande Stig Agnåker, som skriftligen uttrycker att kommunstyrelsen inte ser negativt på kommunala lagbrott och trakasserier, kommunens talesman Lee Gollum Hirschfeldt eller vad hon hette, som anställdes som kommunal mytoman, en omdömeslös åklagare Margareta Bong , dock ej kommunal, som ansåg att stadsarkitekt Monica Rudquist mer liknade Mimmi Pigg än Jan Långben, socialnämndsordförande Glimviks självbeskrivning som trakasserat sexualobjekt, avdelningschef på socialförvaltningen Anna-Lena Sellergrens vacklande könsidentitet när hon ertappas på bar gärning, byggnadsinspektör Anders Ranhögs försök att gömma sig bakom en dörrpost för att slippa besvara frågor om bygglovstermer, bygglovsnämndsledamot Hans-Inge Sjögrens lögner i polisförhör, kommunrådet Ingemar Johansson som skriftligen förklarar att när tjänstemän missköter sina uppgifter så sker det på kommunledningens uppdrag, kommunchef Gerd Johansson som efter inspiration av kommunala Kinaresor börjar stänga ner kommuninvånares hemsidor, ordf i bygglovsnämnden Ulla Rickardsson som känner sig förtalad som en påhittad anonym ordförande som har en fru som värmer kaffevatten i en kastrull dagen innan kaffekalaset, osv osv, kommer att bli bärande element i berättelsen om falkenbergska befattningshavare.

Särskilt kommer att poängteras att samtliga i alla avseenden, alltså även när det gäller lagbrott, har fullt stöd i kommunledning och politiska församlingar. Så är det ju att leva och bo i Falkenberg.

Precis som när det gällde min hemsida, kommer jag att tillställa dig och kommunfullmäktige detta grundmaterial. Syftet är också nu att ge kommunen möjlighet att tillrättalägga eventuella sakfel och påverka uppläggningen av arbetet, för att i möjligaste mån undvika att kommunen i ett senare skede anser sig ”förtalad” för att använda ett aktuellt begrepp.

Jag tackar på förhand för din medverkan.

Mvh

Helge Rudling
RMSS