Förvirringen sprider sig om Varbergs sjukaste hus.

Catarina Dahllöv är högsta hönset i landstinget. Hon har det övergripande ansvaret för att Varbergs sjukhus inte fungerar, tillsammans med övriga Propporvars.

Catarina är förvirrad. Hon har tydliga riktlinjer för hur avvikelserapporter skall skrivas och när de skall skrivas, men hon har ingen aning om de är lagliga eller inte.

Hon ” förvånas” över att åklagaren lagt ner förundersökningen mot den oskyldiga läkaren. Åklagaren har läst lagtexten, det har inte Catarina. Hon bestämmer ändå.

Att en kvinna avlider efter timmars väntan i kön på akuten på Varbergs sjuka sjukhus, är plötsligt av underordnad betydelse. Förvirringen är total.

Det kallas parallellprocess. Förvirring på golvet sprider sig till ledningen, som ökar på förvirringen på golvet.

Vad Catarina, Mats och Christer behöver är en vass handledare, som får dem att inse vilka misstag och grodor de gör, innan ännu fler avlider av usel behandling på Varbergs sjukhus.

Men vad betyder en patients liv mot att få ha rätt fast man har fel?