Varför är du rädd för sverigedemokrater?

Det tycks allmänmänskligt att den starkes rätt bör råda, liksom inom djurriket. Är ett djur sjukt, gammalt, svagt, är den ett bra byte för det starkare rovdjuret
Är du som svensk medborgare sjuk,pensionär eller har dålig utbildning är du ett lovligt byte för de som är starka, har jobb, är välutbildade och kan ta för sig.

Alliansen suger ut allt de kan från sjuka och arbetslösa medmänniskor, försämrar deras livsvillkor, utsätter dem för en press som i många och allt fler fall har likheter med tortyr. Syftet är att friställa pengar för att kunna säkerställa skattesänkningar för de starka.
Strategin kallas ” arbetslinjen” i analogi med det välkända mantrat ” Arbeit macht frei” men har travesterats till ” Arbeit lohnt sich”.
Ett flertal ideologier hyllar den starke framför den svage: satanismen, nazismen osv. Alliansen oförblommerade
flört med sådana tankegångar är uppenbar, liksom metoden att kalla den något annat, ”jobblinjen”.

Varför är du då rädd för sverigedemokrater? Kan det bli värre? Kan Annica Holmquist med sin acromegali och totala arbetsoförmögenhet få ett värre helvete än hon tillfogats av alliansen? Skulle inte tro det. Och hon får sällskap av allt fler, i tusental. Kan sverigedemokrater bära sig sämre åt än alliansen i dessa avseenden? Knappast.
Vad som återstår är för Reinfelt och grabbarna att utsätta Annica och hennes olyckssystrar/bröder för medicinska experiment, kallade för ” hälsolinjen”. Då är man i klass med sina mer meriterade föregångare på området.
Men vad gör man inte för att få sänkt skatt i alliansens Sverige?
Lejonet lägger sig mätt och förnöjd bredvid sitt massakrerade offer. Några hundratusen i sänkt skatt av bl a Annicas indragna sjukersättning är inte fy skam, tycker Reinfelt, Olofsson o han den lille rolige som pratar med djur, Hägglund var det visst. Och så han som pekar med hela handen utan att han vet vad han talar om, Björklund var det ja.