JK- anmälan mot Falkenbergs kommun för förtal.

 

JK

Ärende: Förtalsanmälan mot Jörgen Frostlund, skolchef Falkenbergs kommun
Kerstin Angel, ordf BUN, Falkenbergs kommun
Marie-Louise Wernersson, kommunråd, Falkenberg
Gun- Marie Stenström, ordf kommunfullmäktige

Bakgrund:

Falkenbergs kommun har placerat en normalbegåvad elev i särskolan.
I grundskola och gymnasieskola hänvisades eleven till en undervisning som anpassats efter hjärnskadade och utvecklingsstörda, enligt lagen om särskoleundervisning.
Efter genomförd utbildning saknade den normalbegåvade eleven gångbar utbildning, erhållna betyg kvalificerar inte till högskolestudier samt är i stort sett värdelösa på arbetsmarknaden.
Efter åratal av påtvingad samvaro som ensam normalbegåvad, med elever som har enorma svårigheter, är det rimligt anta att såväl självkänsla som självförtroende påverkats på ett förödande negativt sätt.
Anledning till att Falkenbergs kommun tvingade eleven till särskolan, var delvis ej genomförda utredningar, samt brister i övriga genomförda utredningar.
Skolinspektionen har kritiserat Falkenbergs kommun för den felaktiga placeringen. ( bil 1)
Falkenbergs kommun har därefter genomfört betydande förändringar vad gäller rutiner vid särskoleplacering. ( bil 2)
Den drabbade eleven har krävt kompensation av kommunen för de skador kommunen vållat honom.
Kommunen har vägrat hjälpa eleven och har istället betalat 500000:- i advokatkostnader och mantimmar för att undkomma sitt ansvar.
Dessutom har kommunen, genom skolchef Jörgen Frostlund, i allmänna handlingar och i media, upprepade gånger förklarat att det var rätt att placera den normalbegåvade eleven i särskola. ( bil 3). Frostlund har i detta haft fullt stöd av Kerstin Angel, ordförande i Barn o Utbildningsnämnden, Marie-Louise Wernersson, kommunråd ( c ) samt som representant för kommunfullmäktiger, dess ordförande Gun-Marie Stenström.
Genomförd psykologutredning har sedermera visat att eleven är normalbegåvad, men vid särskoleplaceringen led av hörselsvårigheter. Om fullständiga och erforderliga utredningar hade genomförts vid det aktuella tillfället hade begåvningsnivån klarlagts på ett korrekt sätt.
Så skedde alltså inte.

Yrkande:
När man i allmänna handlingar samt i massmedia förklarar att det är rätt att placera en normalbegåvad elev i särskola med bristfälliga och otillräckliga utredningar som grund, påstår man också att den utpekade och namngivne eleven är antingen utvecklingsstörd och/eller hjärnskadad, vilket utgör ett villkor för särskoleplacering enligt lagen om särskola.
Att som utpekad och namngiven elev i media tvingas läsa om sig själv att kommunens skolchef samt övriga tjänstemän/politiker på toppnivå, anser att man hör hemma i särskolan torde vara förödande för den drabbade elevens självuppfattning. Det torde även i betydande omfattning bibringa övriga tidningsläsare, potentiella arbetsgivare etc en synnerligen negativ uppfattning om eleven, vilket kommer att påverka relationer och utkomstmöjligheterna i framtiden på ett negativt sätt.
Det finns inte heller någon verklig anledning för Frostlund och övriga att påstå att särskoleplaceringen var riktig, eftersom samtliga, även de själva, vet att den var felaktig.
Att trots detta medvetet torgföra motsatsen kan enbart tolkas som ett framgångsrikt försök att orsaka den drabbade eleven ytterligare skada, nu i form av helt obefogat förtal.

Jag är medveten om att förtalsärenden inte omfattas av allmänt åtal och att endast den drabbade själv kan väcka enskilt åtal mot de i detta fall kommunala förövarna.
Dock kan JK i fall av allmänt intresse själv väcka åtal. I detta ärende är förtalsspridarna topptjänstemän/politiker i Falkenbergs kommun, vilket torde kunna innebära att ett åtal är av allmänt intresse.
I övrigt kan också påpekas att om en ung människa år efter år tvingats till en daglig tillvaro i en undervisning som anpassats till människor som ofta är svårt hjärnskadade eller utvecklingsstörda och som sällan har en IQ över 70, är det kanske mycket begärt att denna unga människa själv och på eget initiativ ska kunna väcka enskilt åtal mot en kommun som redan har använt en halv miljon kronor på att orsaka ännu mer skada än vad den ursprungliga felaktiga särskoleplaceringen åstadkommit.
Här skulle JK kunna ha en avgörande betydelse för att stävja dels det aktuella kommunala förtalsövergreppet och dels för att därmed motverka ytterligare dito i framtiden.