Tips från framgångskommunen Falkenberg, till samtliga utbildningsnämnder och kommunfullmäktige i Sverige.

Det går bra för Falkenbergs kommun inom flera områden, med dragplåster som Gekås och Falkenbergsrevyn i täten. Gemensamt för största delen av framgångsvågen är att begåvade privatpersoner är drivande.

Även fullmäktige och ledande tjänstemän gör sitt för att utveckla kommunen på ett attraktivt sätt, vilket är anledningen till att följande tips sprids till kommunala kollegor i samtliga övriga Sveriges kommuner. Det är ju alltid positivt att dela med sig när något visar sig fungera i kampen att främja befolkningstillväxt och ekonomi.

Majoriteten av kommunfullmäktige i Falkenberg har därför, genom ordförande Gun-Marie Stenström (m),  beslutat stödja utbildningschef Jörgen Frostlund, barn o utbildningsnämndens  ordförande Kerstin Angel (c) samt kommunrådet Marie-Louise Wernersson (c) i ett nyskapande projekt inom skolans område.

Målet är att skapa ” en av världens bästa skolor” som ett led i att få fler människor att söka sig till utbildningskommunen Falkenberg.

Upplägget är följande:

  1. Resurser skärs ner på svagare elevgrupper, i detta fall särskolan, för att i stället möjliggöra att starkare elever, ”normalskolan” skall kunna få två lärare i varje klass.

2. Normalbegåvade elever kan placeras i särskola på grundval av ofullständiga utredningar, utan att något fel anses ha begåtts.  Inget avseende behöver fästas vid skolinspektionens förödande kritik av förfarandet.

3. När normalbegåvade elever lämnat särskolan med i stort sett värdelösa betyg och obefintliga framtidsutsikter, vägrar kommunen att kompensera eleverna genom  att finansiera kompletterande utbildning eller skadestånd. Något fel anses inte ha begåtts.

4. I kommunens kamp mot de drabbade eleverna läggs ca 360000:- på advokathjälp och ca 150000:- i mantimmar på att slippa ansvar för den felaktiga särskoleplaceringen. Som ju inte är felaktig!

5. Under flera år uppdrages åt tjänstemän inom barn- och utbildningsnämnden att leta upp information i de felplacerade elevernas skolhistorik i syfte att skada dem och att därmed vinna en process och undslippa ansvar.

6.  Det sjätte och sista steget är att i allmänna handlingar och i massmedia hävda att det inte är fel att placera normalbegåvade barn i en skola med pedagogik anpassad för utvecklingsstörda och/eller hjärnskadade elever, vilket innebär att den  kände och namngivne normalbegåvade elev som av kommunen tvingas in i en sådan undervisning,  av kommunen anses vara utvecklingsstörd och/eller hjärnskadad.

Det sjätte steget skulle i vissa fall kunna innebära att kommunen gör sig skyldig till förtal av enskild, eftersom eleven efter psykologutredning bevisligen är normalbegåvad, men lyckligtvis har kommunen erhållit stöd av justitiekanslern.

Dessa progressiva steg har stöd av en majoritet av kommunfullmäktige och har omsatts i minst ett fall i praktiken, med en viss massmedial uppmärksamhet som följd, vilket uppenbarligen var avsikten. All reklam är ju som bekant av godo.

Dessvärre har skolchef Jörgen  Frostlund getts avsked på grått papper och fick gå på dagen, något som hade andra orsaker än den framgångsrika kampanjen mot särskolan och mot enskilda elever. Inte heller kommunrådet Marie-Louise Wernerssons avgång har med kampanjen att göra.

Istället kan konstateras att kommunfullmäktige, genom sina verkställare Frostlund, Angel, Wernersson och Stenström, nu lyckats visa att det inte bara är Gekås och Falkenbergsrevyn som kan sätta den fina staden Falkenberg på kartan.

En fullständig succé för kommunens ledande politiker och tjänstemän alltså, om än det förtjänar nämnas att det finns enstaka kommunarbetare som  visat sedvanligt förstockat motstånd mot att förfölja en försvarslös elev i hans kamp för upprättelse och kompensation för en felaktig särskoleplacering.

Hur kommunfullmäktiges plan skulle kunna gynna Falkenbergs kommun och utgöra ett komplement till den enastående framgång som många privata aktörer har med att sätta Falkenberg på kartan, är i nuläget något oklart, frånsett att planen gjort avtryck i massmedia.

Men helt klart är att Falkenbergs kommunpolitiker och chefstjänstemän vet vad de gör,  vilket därmed motiverar att deras innovativa utvecklingsplan på skolområdet förmedlas till övriga kommuner som incitament att följa exemplet och kanske därmed utveckla i alla fall ” världens näst bästa skola”.

Den bästa kommer ju att finnas i Falkenberg!