I Falkenberg skall världens bästa skola skapas av skenheliga hycklare.

I Hallands Nyheter kunde man precis läsa om lille Isak i Varberg, som inte får börja grundsärskola trots att han lider av microcefali, utvecklingsstörning och autism. Han har inte en chans att klara vanlig grundskola enligt föräldrarna, som båda jobbar på särskola och vet vad de talar om.

Hade han bott i Falkenberg, hade han placerats i särskola direkt, men inte omöjligt tillsammans med en helt normalbegåvad elev, som vare sig har utvecklingsstörning, hjärnskada eller autism. I Falkenberg är det som bekant, enligt den sparkade skolchefen Jörgen Frostlund, avgående bunordförare  Kerstin Angel (c), avgående kommunråd Marie-Louise Wernersson (c) och fullmäktigeordförare Gun-Marie Stenström (m), inte fel att placera normalbegåvade elever i särskola.

Tillsammans hade de båda eleverna fått arbeta efter samma läroplan och fått samma slags betyg som inte duger till nästan nånting på arbetsmarknaden och på intet sätt kunnat berättiga till behörighet för högre studier.

Den normalbegåvade elev som Falkenberg enligt skolinspektionen felaktigt placerat i särskola, har alltså fått samma undervisning som lille Isak kommer att få, anpassad till elever med outvecklad hjärna, utvecklingsstörning och autism. Konsekvenserna för den normalbegåvade eleven blev katastrofala, när Falkenbergs kommun inte genomförde erforderliga utredningar innan placeringen gjordes. Eleven var tvingad att göra om hela sin utbildning vid närmare 20 års ålder.

Vad gör då Falkenbergs kommun för att kompensera för sitt misstag? En halv miljon i mantimmar och advokatkostnader läggs för att slippa ansvar och för att slippa hjälpa eleven i en oerhört svår studiesituation. Lång tid läggs på att efterforska negativa förhållanden i syfte att skada eleven, en häxjakt för att slippa kompensera för den skada kommunen vållat.

I massmedia uttalas att ” det inte var fel” att placera den normalbegåvade eleven i särskola, vilket implicerar att kommunen anser att eleven i vilket fall led av utvecklingsstörning och hjärnskada, eftersom särskolan är särskilt gjord för elever med sådana svårigheter. Grovt förtal eftersom det inte är sant, men tyvärr inte straffbart enligt JK.

Så har då lille Isak åstadkommit vad ingen annan kunnat: – att få byxor och kjolar på Wolfhagen, Frostlund, Angel, Wernersson och Stenström att glida ner i knänivå. Med rumporna bara står de nu, tillsammans med en majoritet av kommunfullmäktige och säger sig vilja skapa ” världens bästa skola” i Falkenberg.

En skola skapad av skenheliga hycklare. Världens bästa?