Ann-Britt Ek

[img align=right]../../../images/photo/miljo-ek1-1.jpg[/img]
Vice ordföranden i miljö och hälsoskyddsnämnden. Försvarar sin djurinspektör som medvetet dödar en mängd friska och välnärda djur med motiveringen att de är sjuka och undernärda.

I tidningen uttalar hon sig offentligt nedvärderande om grundlagstiftningen och anser att tryckfrihetsförordningen tillhör demokratins avigsida.