Anders Ranhög

[img align=right]../../../images/photo/bygg-ranhog1-1.jpg[/img]
Anders Ranhög är byggnadsinspektör på stadsbyggnadskontoret, med ytterst medelmåttiga meriter. Ranhög obstruerar plan och bygglagen genom att förhindra kommuninnevånare att utan bygglov bygga ekonomibyggnader med motiveringen att ”…jordbruksverksamheten inte är huvudsaklig ariell näring”.

Detta innan jordbruksverksamheten startats upp, vilket inte kan ske innan ekonomibyggnaderna färdigställts.

Ranhög vägrar lämna ut allmänna handlingar, vägrar ta emot information, hittar på egna ord (t ex ariell) som inte finns, vägrar definiera sin och lagstiftningens syn på jordbruk, kräver att hö, halm, jorbruksredskap, verktyg och liknande skall förvaras under öppen himmel etc etc.

Ranhög vägrar även svara på frågor angående hans egna definition av konstnärligt värde på skulpturer. Han vägrar även att ta emot besök från allmänheten.