Hästslakten

Angående miljö- och hälsoskyddsnämndens sätt att döda fem fullt friska hästar, torde detta utgöra intressant information för den hästintresserade som eventuellt ämnar söka sig till Falkenbergs kommun. RMSS hänvisar till utförlig beskrivning av ärendet genom denna artikel, hämtad från [url=http://www.boven1758.com][u]boven1758.com[/u][/url].

[url=http://www.boven1758.com/hastarna.htm][u]Tryck här[/u][/url] för att läsa artikeln på bovens hemsida.

[quote]
Med benäget tillstånd från Familjejordbrukarnas tidning publiceras den här artikeln

[b]FALKENBERG HÄSTKOMMUNEN[/b]

KOMMUNSTYRELSEN HAR BESLUTAT ATT FALKENBERG SKALL VARA EN HÄSTKOMMUN!

har säkert fått många att höja på ögonbrynen, med tanke på hur ansvariga tidigare behandlat ägare av fritidshästar. Vi har tidigare kort skrivit om hur myndigheterna slaktat paret Gull-Britt och Eskil Lundgrens hästar. Den 15 april 1998 blev de fråntagna sina fem hobbyhästar. Polisen, under ledning av Jim Davidsson i Falkenberg, infann sig tidigt på morgonen med slakttransportbil från Dalsjöfors Slakteri och omhändertog Lundgrens fritidshästar, som bestod av fem travhästar, varav ett fint avelssto och hennes avkommor, vilka hade framstående travhingstar som fäder. Där fanns bl a en treårig hingst, som var inkörd och som Eskil hade börjat träna för att så småningom kunna kvala in till start.

Lundgren har varit egen företagare och hade en plåtfirma med tiotalet anställda. Han hade sina travhästar som hobby. Efter en svår olycka, där Eskil föll ner från ett bygge och skadade sig illa i sina armar, har han haft sina hästar som terapi och med lite hjälp har han klarat att passa sina hästar och det var verkligt välskötta djur som gick i rasthagarna utanför bostaden i Falkenbergs utkant. De inhystes nattetid i enkla stallar och gick dagtid alltid ute, som hästar bör göra. Samtliga hästar var friska och försäkrade till ett sammanlagt belopp på 250 000:-.

Planeringen av omhändertagandet utfördes av vik närpolischefen. Beslutet att omhänderta hästarna fattades av Länsstyrelsen 1998-04-03. I beslutet är föreskrivet att: ”Hästarna skall i samband med omhändertagandet besiktigas av veterinär”, något som inte verkställdes.

Bakgrunden till omhändertagandet var att kommunen fått en övernitisk kvinnlig djurskyddsinspektör, Ullika Vikström, som ansåg sig stå över lagen och införde den lag som trädde i kraft den första januari 1999, redan 1997. Med ytterst blygsamma kunskaper om hästar och hästskötsel började djurskyddsinspektören inspektera Lundgrens hästar och stall. Trots att ”fritidshästar” var undantagna från tillsynen utfärdade hon inspektionsprotokoll och tillsynsavgifter, avgifter, som Lundgrens vägrade betala då de ej ansåg sig ha skyldighet till detta. Då intensifierade inspektören sin förföljelse av Lundgrens och hon nöjde sig inte längre med att inspektera själv, hon infann sig med poliseskort. Då dessa inspektioner genomfördes i strid mot lagen borde kanske någon klocka pinglat hos lagens väktare att inte allt stod rätt till. Men ”lagens väktare” vaknade inte. Djurskyddsinspektören kunde med hjälp av polisens handräckning fortsätta sin samhällsdestruktiva verksamhet, som ledde till tillslaget i gryningen den 15 april 1998 och som resulterade i att de fem fritidshästarna slaktades. Att omhändertagandet stod i strid med gällande lag framstår som klart, genom att regeringsrätten avkunnat en prejudicerande dom i ett precedensfall i Västmanland, där myndigheterna omhändertog två fritidshästar för att de saknade ligghall. Efter åtta år slog Regeringsrätten fast att ”fritidshästar inte omfattas av de generella djurskyddsbestämmelserna”, och de båda hästarna skulle återlämnas till ägaren. Det kan därmed anses som tämligen klart att makarna Lundgren utsatts för ett justitiemord, genom ”mordet” på de fem fritidshästarna. Hur planeringsansvarige polis gick tillväga kan läsaren se på nedanstående PM från 2000-01-17.

Makarna Lundgren driver sin kamp vidare och har fått svar på en framställan till Länspolismästare Krister Jacobsson, där han den 24 oktober meddelade att polisen påbörjat en granskning av ärendet. Hur Falkenberg som ”hästkommun” i framtiden kommer att beslagta fritidshästar skall bli intressant att se![/quote]