Läs detta först

RMSS tvingas påpeka att starka krafter inom Falkenbergs kommun anser att här skisserad och skriftligen dokumenterad form av falkenbergsk tjänsteutövning inte utgör grund för kritik.

Dessa krafter agerar starkt för att hindra att information sprides, bl a genom att polisanmäla kritiska kommuninvånare för förtal. Eftersom det är långt ifrån klart att yttrandefrihet och åsiktsfrihet föreligger i Falkenbergs kommun, betonar RMSS att den här framförda kritiken är saklig, väl underbyggd och att dokumentation kan företes i de flesta fall.

Ändå måste vi påpeka att den framförda kritiken är RMSS åsikt, att den framförs i syfte att åstadkomma en förbättring av den falkenbergska tjänsteutövningen i de fall den är bristfällig, till gagn för den enskilde och för samhället i stort. Det skall i detta sammanhang betonas att det stora flertalet tjänstemän gör ett mycket bra jobb, trots svåra förutsättningar.

Samtliga grispristagare och ett flertal övriga tjänstemän och politiker delar inte RMSS åsikter, utan anser att den beskrivna tjänsteutövningen är utan vank, vilket medför att de betraktar kritiken som förtal. Detta får stå för dem.

Slutligen vill RMSS erkänna att det är med stor rädsla som vi vågar tillkännage vår åsikt offentligt. Repressalierna från Falkenbergs kommun har inte låtit vänta på sig innan och de lär bli ännu starkare nu.

Det gäller ju, enligt RMSS tolkning av kommunens nedstängning av vår hemsida och polisanmälan av vår talesman, att hemlighålla missförhållanden och förhindra att demokratin utvecklas på det lokala planet. Yttrandefrihet, offentlighetsprinciper och åsiktsfrihet väger då mycket lätt, vilket kommer att visas i kommande förtalsrättegång.

En blogg som granskar politiska orättvisor