Ann-Britt Ek

[img align=right]../../../images/photo/miljo-ek1-1.jpg[/img]
Vice ordföranden i miljö och hälsoskyddsnämnden. Försvarar sin djurinspektör som medvetet dödar en mängd friska och välnärda djur med motiveringen att de är sjuka och undernärda.

I tidningen uttalar hon sig offentligt nedvärderande om grundlagstiftningen och anser att tryckfrihetsförordningen tillhör demokratins avigsida.

Anna-Lena Sellergren

[img align=right]../../../images/photo/soc-sellergren1-1.jpg[/img]
Anna-Lena Sellergren är avdelningschef på socialförvaltningen. Sellergren hittar på egna lagparagrafer vilka hon hänvisar till för att vilseleda allmänheten. Hon använder sig av känsliga uppgifter i vårdnadsutredningar för att okynnesanmäla allmänhetens yrkesverksamhet för tillsynsmyndigheten.

Sellergren ljuger medvetet och sprider negativa rykten om enskilda kommuninvånare. Sellergren underlåter att diarieföra inkomna handlingar, samt att lämna ut allmänna handlingar till allmänheten.


Under alternativet [u]nerladdningar[/u] i menyn till vänster finns filmen [i]Arne i klistret…[/i] där Sellergren samt en utredare, Arne Bengtsson, ses i funktion.

Börje Tönsgård

[img align=right]../../../images/photo/kommun-tonsgard1-1.jpg[/img]
Börje Tönsgård, kommunfullmäktiges ordföranden, vägrar ta ansvar för en socialförvaltning i förfall. Han hänvisar alla synpunkter på socialförvaltningen, klagomål från kommuninnevånarna till socialförvaltningen själv.

Skälet är att han inte vill förarga sina politikerkollegor i bygglovsnämnden eftersom han vill bygga mot planen i strandnära område.

Gerd Johansson

[img align=right]../../../images/photo/kommun-johansson1-1.jpg[/img]
Gerd Johansson är kommundirektör, rekryterad inom kommunen. Hennes två företrädare kom utifrån kommunen och stod inte ut mer än en kort tid.

Gerd Johansson har kostat kommuninnevånarna 600.000 genom helt onödigt schabbel med en biblioteksfaktura.

När hon får uppdrag att utreda försäljning av kommunalt elverk, kopierar hon utredning gjord i Mölndals kommun. De flesta utom Johansson anser förfarandet märkvärdigt.

Östen Nilsson

[img align=right]../../../images/photo/kommun-nilsson1-1.jpg[/img]
Östen Nilsson, f d kommunråd, ondgjorde sig ofta på Hallands Nyheters insändarsida över de kommuninnevånare som lyfte fram negativa fakta i syfte att åstadkomma en förbättring.

Östen kallade dem gnällspikar.

Själv hade han inget annat syfte därmed än att sopa oegentligheter under mattan, lura kommuninnevånarna och förhindra en positiv utveckling.

Östen var därmed själv den största gnällspiken av alla, vilket han saknar förmåga att inse.

En blogg som granskar politiska orättvisor