Alla inlägg av rmss

iFalkenberg.nu i lokal tidning

Den halländska morgontidningen [i]Hallands Nyheter[/i] publicerade idag, Torsdag den 30e, en artikel gällande iFalkenberg.nu och dess nedstängning.

I artikeln, som är skriven av Per Fäldt, konstaterar Helge Rudling att [i]”Kommunens agerande mot hemsidan visar hur det står till med yttrandefriheten i kommunen. Förutom att flytta hemsidan till en annan server, överväger han att polisanmäla kommunen för ”obstruerande av tryckfrihetsförordningen”.”[/i].

Hela artikeln finns att läsa [url=http://www.hn.se/a_n2_standard.php?id=162748&avdelning_1=109&&avdelning_2=167][u]här[/u][/url].

[img]../../../images/news/030130-hn.jpg[/img]

Kommunen stängde iFalkenberg.nu!

Enligt [i]Li Cornish Hilker[/i], informationsansvarig på kommunen, var det efter ett möte med kommunråd, kommunchef och flera förvaltningschefer som det bestämdes att sidan skulle stängas.

Webbhotellet kontaktades och efter hot om polisanmälan togs sidan offline omgående.

[i]”Det känns lite konstigt eftersom kommunfullmäktige under mycket lång tid informerats om arbetet med hemsidan och senast 020916 fick ta del av innehållet utan några negativa synpunkter.”[/i] -säger Helge Rudling.

Nämnas skall också att Falkenbergs kommun inte har kontaktat oss en enda gång med kommentarer, förslag eller riktlinjer vad gäller innehållet på hemsidan.

Sidan är nu online igen, vi har ett flertal servrar att växla mellan om kommunen skulle få för sig att än en gång tysta ner allmänheten. Vi är alltid intresserade av serverplats med (till skillnad från vår första provider) rimliga avtal.

När man nu besöker iFalkenberg.nu kommer man till en huvudsida där man kan se serverstatus och liknande. Bokmärk eller besök alltid [b]www.iFalkenberg.nu[/b] först för att få tillgång till senaste servern.

Anders Ranhög

[img align=right]../../../images/photo/bygg-ranhog1-1.jpg[/img]
Anders Ranhög är byggnadsinspektör på stadsbyggnadskontoret, med ytterst medelmåttiga meriter. Ranhög obstruerar plan och bygglagen genom att förhindra kommuninnevånare att utan bygglov bygga ekonomibyggnader med motiveringen att ”…jordbruksverksamheten inte är huvudsaklig ariell näring”.

Detta innan jordbruksverksamheten startats upp, vilket inte kan ske innan ekonomibyggnaderna färdigställts.

Ranhög vägrar lämna ut allmänna handlingar, vägrar ta emot information, hittar på egna ord (t ex ariell) som inte finns, vägrar definiera sin och lagstiftningens syn på jordbruk, kräver att hö, halm, jorbruksredskap, verktyg och liknande skall förvaras under öppen himmel etc etc.

Ranhög vägrar även svara på frågor angående hans egna definition av konstnärligt värde på skulpturer. Han vägrar även att ta emot besök från allmänheten.

Ann-Britt Ek

[img align=right]../../../images/photo/miljo-ek1-1.jpg[/img]
Vice ordföranden i miljö och hälsoskyddsnämnden. Försvarar sin djurinspektör som medvetet dödar en mängd friska och välnärda djur med motiveringen att de är sjuka och undernärda.

I tidningen uttalar hon sig offentligt nedvärderande om grundlagstiftningen och anser att tryckfrihetsförordningen tillhör demokratins avigsida.

Anna-Lena Sellergren

[img align=right]../../../images/photo/soc-sellergren1-1.jpg[/img]
Anna-Lena Sellergren är avdelningschef på socialförvaltningen. Sellergren hittar på egna lagparagrafer vilka hon hänvisar till för att vilseleda allmänheten. Hon använder sig av känsliga uppgifter i vårdnadsutredningar för att okynnesanmäla allmänhetens yrkesverksamhet för tillsynsmyndigheten.

Sellergren ljuger medvetet och sprider negativa rykten om enskilda kommuninvånare. Sellergren underlåter att diarieföra inkomna handlingar, samt att lämna ut allmänna handlingar till allmänheten.


Under alternativet [u]nerladdningar[/u] i menyn till vänster finns filmen [i]Arne i klistret…[/i] där Sellergren samt en utredare, Arne Bengtsson, ses i funktion.

Börje Tönsgård

[img align=right]../../../images/photo/kommun-tonsgard1-1.jpg[/img]
Börje Tönsgård, kommunfullmäktiges ordföranden, vägrar ta ansvar för en socialförvaltning i förfall. Han hänvisar alla synpunkter på socialförvaltningen, klagomål från kommuninnevånarna till socialförvaltningen själv.

Skälet är att han inte vill förarga sina politikerkollegor i bygglovsnämnden eftersom han vill bygga mot planen i strandnära område.

Gerd Johansson

[img align=right]../../../images/photo/kommun-johansson1-1.jpg[/img]
Gerd Johansson är kommundirektör, rekryterad inom kommunen. Hennes två företrädare kom utifrån kommunen och stod inte ut mer än en kort tid.

Gerd Johansson har kostat kommuninnevånarna 600.000 genom helt onödigt schabbel med en biblioteksfaktura.

När hon får uppdrag att utreda försäljning av kommunalt elverk, kopierar hon utredning gjord i Mölndals kommun. De flesta utom Johansson anser förfarandet märkvärdigt.

Östen Nilsson

[img align=right]../../../images/photo/kommun-nilsson1-1.jpg[/img]
Östen Nilsson, f d kommunråd, ondgjorde sig ofta på Hallands Nyheters insändarsida över de kommuninnevånare som lyfte fram negativa fakta i syfte att åstadkomma en förbättring.

Östen kallade dem gnällspikar.

Själv hade han inget annat syfte därmed än att sopa oegentligheter under mattan, lura kommuninnevånarna och förhindra en positiv utveckling.

Östen var därmed själv den största gnällspiken av alla, vilket han saknar förmåga att inse.