Kategoriarkiv: iFalkenberg

Insändare till HN ang Hullker

Spaltmetrar har nu skrivits om min enkla person i diverse olika ärenden genom åren. Genomgående torde det vara så att jag försöker göra ett bra jobb, medan kommunen, från ledning till olika nämnder, genom lagbrott, oegentligheter, förtal och andra trick försöker förhindra mig i min verksamhet.

Jag tvingas reagera mot övergreppen, JO och länsstyrelse tvingas ingripa så att kommunen följer lagen och kommunen blir surare och surare, nu så sur att den till och med polisanmäler mig.

I det senaste ärendet agerar kommunens informatör på ett mycket underligt sätt. Hon hänvisar i tjänsten till sin döda tvillingsyster, sin f d man, den kände hjärtläkaren, till sina böcker o s v, samt uppger sig heta [i]Buddha[/i] i de mail hon ev skickat till [b]RMSS[/b] i brottsprovocerande syfte. Hon säger sig också önska mig en plats i [i]öppenvården[/i] och kallar mig olämplig i min yrkesutövning, utan att ha någon som helst aning om min kompetens och inte heller har en aning om vad länsstyrelsen kommit fram till i flera tillsynsbesök. [i]Seriöst och välfungerande[/i] tycker den om vår verksamhet, [i]olämplig[/i] tycker Buddha/Hullker.

Och kommunledningen tiger, för vad ska den göra nu när den står där med byxorna nere…

Att jag skriver nu beror på att jag vill tala om att jag har en viss respekt för talesmannen Lu Hullker. Förföljelsen och ryktesspridningen mot mig har kommunen bedrivit i 15 år nu, men Hullker är den första som vågat fästa det illasinnade ryktesspridandet på pränt. Hon skall ha en eloge för att hon vågar dokumentera den oerhört låga nivå varpå kommunledning och kommunpolitiker befinner sig.

Det finns också en annan anledning till att jag skriver detta. Det är nämligen inte bara jag som drabbas av en närmast hatisk kampanj från kommunens sida. Åtskilliga är de som förföljts av olika nämnder under åren, men inte orkat med att i offentlighet protestera mot övergreppen.

Vår kommunledning, våra kommunpolitiker och flera förvaltningschefer har genom åren på detta sätt nedvärderat oss kommuninvånare och förnedrat vår kommun.

Det kanske är dags att få en ändring till stånd nu, när gamla missförhållanden genom kommunens egen informatör blir allt mer offentliga.

Till sist ska vi inte glömma att det är en oerhörd press på den enskilde, hans familj och hans bekantskapspress att utsättas för det tryck som uppstår när en kommunledning med alla till buds stående medel, även olagliga, bestämmer sig för att krossa en kommuninvånare.

Ofta lyckas kommunen, men i mitt fall tror jag nog inte att det kommer att bli så.

[i]Helge Rudling[/i]

E-brevshärvan i media

Som ni säkert har märkt så återfinns rapporter gällande senaste uppståndelsen i e-brevshärvan lite överallt i media.

Här kommer lite länkar till HN samt TV4 Halland där ni kan läsa samt se reportage som följer ärendet.

Intressant att se är att enligt TV4 Halland så har Lu Hullker erkänt att 6st e-brev har skickats till oss, medans det i HN fortfarande gäller ett fåtal oförargliga brev.

[b]HN:[/b]
[u][url=http://www.hn.se/a_n2_standard.php?id=191122&avdelning_1=109&]Artikel[/u][/url]

[b]TV4 Halland:[/b]
[u][url=http://www.tv4.se/default.asp?nav=lokalt/nav.asp?region=halland&ad=reklam/lokalt/halland/banner.html&innehall=lokalt/lokalt.asp?region=halland]Framsidan[/url][/u]
[u][url=http://tv4.se/~lib/videolink.asp?filename=tv4hlnd030514_Hemsida]Hela TV reportaget i Realmedia[/url][/u] (Bredband rekommenderas)

Vad är iFalkenberg?

Falkenbergska politiker har under en rad av år medverkat till att enskilda tjänstemän bryter mot lagen, ljuger och på andra sätt kränker kommunnivånarna. I de flesta fall visar det sig att lagstiftningen inte heller har möjlighet att stävja övergreppen från kommunens sida.

Därför har denna hemsida kommit till. Den skall ge varje invånare och inflyttande rätt att ta del av hur vardagen i Falkenberg också ser ut, i de fall man har oturen att råka i beroende av en kommunal myndighet.

En förhoppning är att hemsidan skall finna motsvarigheter i samtliga Svenska kommuner. I Falkenberg sopar ansvariga politiker och tjänstemän alla missförhållanden under mattan i syfte att ge en så positiv bild av Falkenberg som möjligt.

Under mattan ligger sedan surdegarna och möglar och förhindrar med sin stank att problemen åtgärdas så att en verklig positiv utveckling möjliggörs.

Kan surdegarna sopas bort och konstruktiva tankegångar ges möjlighet att påverka utvecklingen istället så är mycket vunnet för alla parter. Utom då för de omdömeslösa och ambitionslösa politiker och tjänstemän som hellre vill lägga locket på och bedra såväl kommuninnevånare som Svenskar i allmänhet.


Har du något att tillföra iFalkenberg.nu? Någon orättvisa att rapportera, eller kanske någon välgärning? Kontakta oss då genom att välja rätt alternativ i menyn till vänster.

Det kommer att komma upp nya artiklar, filmer, bilder och funktioner kontinuerligt, så om du vill hålla dig informerad så är det även bra att registrera sig så skickar vi ett mail när något nytt händer.

Efter TV-reportaget

RMSS var genom sin talesman med på TV4-halland idag i ett mycket kort inslag. Trots utfästelsen om motsatsen syntes hemsidesadressen nästan inte alls, vilket var enda anledningen till att RMSS medverkade i TV. Svagt av TV4-halland, men så är det.

En av kommunmänniskorna, som visade sig inte veta nästan någonting, påstod att hennes barn blev ledsna när de såg hennes bravader på RMSS hemsida. Det kanske hon skulle tänkt på innan hon misskötte sig.

Men kanske, kanske går det upp lite grand för [i]äckelkläggarna[/i] som en av våra telefonörer kallade kommunfolket, hur [i]ledsna[/i] vi kommuninnevånare blir när kommunfolket dödar våra hästar, dödar våra kor, bryter mot lagar som reglerar våra demokratiska rättigheter, ljuger, vägrar lämna begärd information, tystar våra hemsidor, skrämmer oss till tystnad genom att hota med arbetslöshet om vi kritiserar förhållanden på arbetsplatsen och i kommunen, okynnesanmäler oss till tillsynsmyndigheter, vägrar diarieföra inkommande skrivelser, hittar på egna lagparagrafer, spelar in oss på ljudband när vi vill ha information, gömmer sig bakom dörrposter när vi vill prata med dem…ja, jag orkar inte skriva mer nu.

Att de bara orkar fortsätta hymla, medan vi tvingas betala deras löner och arvoden för att bli misshandlade i vardagen och vi får inte ens betalt för att vara offentliga personer, vi är ju bara offer.

Tjänstemän anmäls

Kommunen stängde som bekant ner första inkarnationen av vår hemsida. RMSS har begärt namn och personnummer på de tjänstemän vars befattningar kommunens informationsansvarige har angivit. I en senare artikel förklarar kommunen att nedstängningen har skett på grund av att en kommuninnevånare skrivit ”aggressiva artiklar”.

Kommunens agerande tycker vi på RMSS är besynnerligt likt vad som förekom i det gamla Ryssland. Faktum är att vi har talat med en person från Ryssland om detta och han tycker sig känna igen de gamla maktstrukturerna från den kommunistiska diktaturen i just dessa stycken. Kommunister kan man dock inte påstå att kommunchef [url=http://www.ifalkenberg.nu/modules/news/article.php?storyid=7][u]Gerd Johansson[/u][/url] och co är. Snarare lutar det väl åt Pinochet till, även om kommuninnevånarna avrättas i lokalpressen istället för på fotbollsplaner.

Så snart vi fått namn och personnummer på de ansvariga, kommer vi att beställa passbilder och presentera dem på hemsidan. I syfte att testa om de även gjort sig skyldiga till lagbrott, kommer vi att anmäla dem till JO, JK och KU. Detta är långt ifrån säkert eftersom lagstiftaren knappast kunde förutse en så låg nivå hos kommunala befattningshavare.

Bilden av förtryckarna i Falkenberg kommer då att spridas, vilket vi hoppas bidrar till att en uppryckning av den politiska moralen kommer till stånd. Det har ju kommit in en del nya politiker som ännu inte komprometterat sig. Vi får hoppas på dem.

iFalkenberg.nu i lokal tidning

Den halländska morgontidningen [i]Hallands Nyheter[/i] publicerade idag, Torsdag den 30e, en artikel gällande iFalkenberg.nu och dess nedstängning.

I artikeln, som är skriven av Per Fäldt, konstaterar Helge Rudling att [i]”Kommunens agerande mot hemsidan visar hur det står till med yttrandefriheten i kommunen. Förutom att flytta hemsidan till en annan server, överväger han att polisanmäla kommunen för ”obstruerande av tryckfrihetsförordningen”.”[/i].

Hela artikeln finns att läsa [url=http://www.hn.se/a_n2_standard.php?id=162748&avdelning_1=109&&avdelning_2=167][u]här[/u][/url].

[img]../../../images/news/030130-hn.jpg[/img]

Kommunen stängde iFalkenberg.nu!

Enligt [i]Li Cornish Hilker[/i], informationsansvarig på kommunen, var det efter ett möte med kommunråd, kommunchef och flera förvaltningschefer som det bestämdes att sidan skulle stängas.

Webbhotellet kontaktades och efter hot om polisanmälan togs sidan offline omgående.

[i]”Det känns lite konstigt eftersom kommunfullmäktige under mycket lång tid informerats om arbetet med hemsidan och senast 020916 fick ta del av innehållet utan några negativa synpunkter.”[/i] -säger Helge Rudling.

Nämnas skall också att Falkenbergs kommun inte har kontaktat oss en enda gång med kommentarer, förslag eller riktlinjer vad gäller innehållet på hemsidan.

Sidan är nu online igen, vi har ett flertal servrar att växla mellan om kommunen skulle få för sig att än en gång tysta ner allmänheten. Vi är alltid intresserade av serverplats med (till skillnad från vår första provider) rimliga avtal.

När man nu besöker iFalkenberg.nu kommer man till en huvudsida där man kan se serverstatus och liknande. Bokmärk eller besök alltid [b]www.iFalkenberg.nu[/b] först för att få tillgång till senaste servern.