Kategoriarkiv: Socialförvaltningen

Anna-Lena Sellergren, nu socialchef i Mölndals kommun.

RMSS fick tips om en artikel i Aftonbladet. Anna- Lena Sellergren, känd för diverse omdömeslösheter som tidigare socialchef i Falkenberg, nu i Mölndal, uttalar sig om att hennes förvaltning slängt en klients möbler på tippen, något som enligt uppgift bekräftats av förvaltningens egen arbetsledare. Så kan det gå när socialen ger flytthjälp, snabbt, rationellt och billigt.

Och klienten saknar sina djurböcker, foton, sängkläder, prydnadssaker,mattor, köksmaskiner osv, otacksamma människa.
Men det roliga är Sellergrens kommentar, enligt Aftonbladet: – Våra tjänstemän slänger aldrig bort klienternas tillhörigheter, men det är inte bra om hon ( klienten) upplever det så.
Det är alltså klienten som ska skärpa sig. Nu kan det ju vara så att Aftonbladet missuppfattat allting, men vi som upplevt Sellergrens tjänsteutövning skulle inte bli förvånade om det är hon själv som hivat bohaget.

Andra bevingade tjänsteuttalanden av Sellergren: – Jag har inte mina byxor nere. – Det är inte allmänhetens sak att avgöra. Sist RMSS kollade hade Sellergren en månadslön på 50000:-, vilket inte är oskäligt. Men då krävs ju förstås att man klarar av sitt jobb. – Tänkte inte på det, kanske Sellergren funderar. Eller tar hon en banan, vilket rekommenderas.

Falkenbergs kommun kan skatta sig lycklig att ha sluppit ännu en oduglig chefstjänsteman. Över huvud taget anser RMSS att standarden/ kvaliten på kommunens chefer höjt sig ett snäpp sedan tossarna Östen Nilsson och Gerd Johansson var högsta hönsen i kommunen.

Just det, höns var ordet.

Socialförvaltning i fortsatt gungning

Plötsligt är ALLA överens om att RMSS haft rätt i alla år: socialförvaltningen i Falkenberg fungerar inte på en acceptabel nivå. Endast en monumental politisk tröghet kan göra att ett sådant erkännande dröjer i åratal, men orsakerna är naturligtvis flera.

Inte har det hjälpt att socialnämndens ordförandeskap har skötts av en rad klantar. En f d moderat ledamot av fullmäktige kommer att schavottera i en kommande rättegång i tingsrätten i Varberg. Där kommer att bevisas att han gjort sig skyldig till bl a förtal. Andra vittnesuppgifter i anslutning därtill, är än mer graverande. Hans insats som ordförande i socialnämnden är av liknande kvalitet.

Hans efterföljare fick för sig att förvaltningen tjänade pengar på att äta och dricka dyrt på Strandbaden, samtidigt som budgetunderskottet närmade sig 20 miljoner. Hans insats som ordförande var därefter.

Nu har vi Rie Boulund, moderat, som trillar på i samma trav. När väl insatta kommuninvånare ifrågasätter nämndens syn på handikappades människovärde, lyssnar Boulund, tar till sig kritiken? och… tycker att det är ett utmärkt sätt att bedriva socialtjänst på. Hennes målsättning för verksamheten kan man kanske därmed ifrågasätta.

Samtidigt som Boulund frejdigt anser att förvaltningen fungerar utmärkt, vill hon lägga ut viktiga delar i privat, vinstdrivande regi. Motiveringen är att det kanske fungerar bättre… Så då är det kanske inte så bra i nuläget, eller?

Och kommunrådet Marie-Louise Wernersson, den självutnämnda vindkraftsexperten, också hon aktuell i ett förtalsmål i tingsrätten, sparkar den förste socialchef som varit omtyckt av personalen, Dickens, med motiveringen att förvaltningen går med underskott. Vilket den gjort i åratal innan Dickens anställdes. En utredning har bevars visat att verksamheten kan bedrivas inom gällande ekonomiska ramar.

Nu gäller omorganisation för att det ska fungera så, men budgeten fastställs inte nu, eftersom det kan komma att visa sig att verksamheten kräver större budget, som Dickens hävdade. Och många andra. Så då hade väl Dickens rätt då? Inte undra på att han fick gå.

Genomgående är att alla som kritiserar ansvariga för förvaltningens tillkortakommande har fel. Även om dom har rätt.

Men det är viktigt hålla i minnet att det är mycket inom verksamheten som fungerar fint. RMSS har hört åtskilliga som är väldigt nöjda med vård och bemötande på Tallgläntan, för att ta ett exempel i högen.

Frågan gäller budget och vissa verksamheter som borde fungera efter givna riktlinjer. En ytterligare fråga i samband med det är om Boulund/ Wernersson är rätt personer att ansvara för att så sker. Vad som förekommit hittills ger inte anledning till någon större optimism. Att bemöta förtvivlade anhöriga till utvecklingsstörda med argumentet att allt fungerar mycket bra, visar på en enastående brist på ledarskap och politisk kompetens.

Varför inte anlita Dickens som konsult? Han visste i alla fall vad det handlade om, hade personalens förtroende och såg till att det under hans tid inte skedde alltför stora tokerier inom förvaltningen.

Med spänning emotser många nu resultatet av omorganisationen. Blir följden att budgeten måste ökas på, så vill vi gärna höra Wernerssons kommentar till att hon nu påstår att det absolut inte behövs. Det är bara att hoppas på att hon har rätt, annars blir det föör pinsamt.

Vem hängde Felicia? Egentligen?

En bonde träffar på en ung flicka i skogen. Hon hänger i ett träd med en snara om halsen. Hon är död. Hennes vänstra arm är sönderskuren.
Hur kom hon dit? Hon gick från ett behandlingshem.
Hur kom hon till hemmet? Socialnämnden i Falkenberg placerade henne där, med hot om tvångsomhändertagande. Nämnden ville ” stärka flickans självförtroende och ge henne en trygg miljö”, eftersom nämnden konstaterade att hon ” utsätter sig för en påtaglig risk och måste placeras och att nämnden påtar sig ansvar för uppföljning av vården”.

Vilken tur att socialnämnden gjorde så, för annars hade det ju kunnat gå ännu värre. Eller?

Flickan hette Felicia och blev 15 år gammal. Både Felicia och hennes mamma Anneli hade/har grav ADHD. När de flyttade till Falkenberg började helvetet, säger mamma. År efter år trampade myndigheterna på dem. Skolan mobbade både Felicia och mamma, socialtjänsten gav dem inte tillräckligt med hjälp.

Man kan tycka att det skulle ändra sig när Felicia tog livet av sig. Kanske en liten aning empati med mamma, som i en förlamande vanmakt fått se myndigheterna tilltvinga sig ansvar för hennes lilla dotter tills hon plågades till döds? Men icke. Socialchef Dickens är enligt mamman så trött på henne att han inte vill prata med henne. Polis Solveig A klagar på att mamman ringer så mycket att hon inte hinner kopiera handlingar. Sen skickar hon 200 dokument och otäcka bilder på Felicia i ett tunt brunt kuvert som går sönder på posten så att alla kan se. Ytterligare slag i ansiktet.

Marie-Louise Eskilstorp, kammaråklagare, tycker att mammans anmälan utgör ” ett ynka material”, överläkare Finn Sundgren på bup i Halmstad vägrar svara på mammans fråga genom ett brev till verksamhetschefen med orden ” behöver jag säga att du får klara dig bäst du vill med din patientfråga av allvarlig karaktär”, åklagare Margareta Bong lägger fort ner förundersökningen så att mamman inte får några svar på sina frågor om sin lilla flickas död.

Tramp, tramp, tramp. För frågor finns det. Behandlingshemmet och polisen säger att flickan hade livsleda, men psykolog Owe skriver att ” hon umgicks med de andra, tycktes ha roligt och skrattade tillsammans, samspelet fungerade, Felicia berättade stolt att hon skrivit 63 sidor på sin bok, inget framkom som skulle kunna indikera suicidrisk”.

Motsägande uppgifter. Dagboken hittas uppeldad. Vem eldade den? Avskedsbrev hittades av en slump efter 2,5 månader under en hög av polisens handlingar, utan att mamman ens fått läsa det.

Men mamma Anneli har fått visst stöd av myndigheterna också. Skolverket kritiserar Falkenbergs skolor för att de inte hindrat att Felicia mobbats från sans och vett. Länsstyrelsen kritiserar behandlingshemmet för att de ”behandlar” Felicias ADHD med våldshandlingar. Arbetsmiljöverket kritiserar barn- och utbildningsförvaltningen för att ” ingen vill vara chef”, för att många ” känner sig ej sedda och respekterade”, för att det förekommer ” hotfulla incidenter” och för att det inte finns resurser att ta hand om barn med extra behov.

Men vad hjälper det Felicia? Hennes mamma? Lillasyster?

Värst är nog ändå som vanligt socialnämnden. Hur kan man tilltvinga sig ansvaret för en ungdom och sedan skriva en vårdplan som inte ens nämner att ungdomen har ADHD och måste medicineras? Obegripligt. Och hur kan man placera en sådan ungdom på ett behandlingshem som totalt saknar kompetens vad gäller sådan problematik?

Någon polis har enligt mamma Anneli sagt till henne att det är ” inte brottsligt att vara försumlig”. Och så är det och på ett sätt är det tur, för annars sutte en stor del av socialnämnden och en hel del poliser, lärare och åklagare Margareta Bong bakom lås och bom. Det är inte straffbart att trampa på folk som har det svårt heller. Likaså är det fritt fram för en tjänsteman att vara dum, inkompetent, slarvig, känslokall och ha en föraktfull attityd gentemot allmänheten.

Vad skall man då göra när rättssamhället accepterar att barn och ungdomar dör utan att föräldrarna ens får svar på sina frågor? Ja, det enda som återstår och används allt mer i en allt större krets över landet, är att som mamma Anneli göra en egen hemsida, www.feliciasliv.se ( klicka på adressen), där man kan berätta om sina upplevelser och namnge de tjänstemän som brustit i sin tjänsteutövning till evig skam så länge nätet finns. Och så naturligtvis bevaka inblandade personer så de inte kan upprepa sina misstag i andra kommuner och på andra områden.

Det gör Anneli och så tvingas allt fler gräsrötter göra för att över huvud taget kunna leva ett anständigt liv i en rättsstat som blir allt mer upplöst i kanterna.

Socialnämnden i Falkenberg har ett genuint dåligt rykte, vad gäller såväl etik, moral som tjänsteutövning. Kanske visar följande citat på hur totalt renons nämnden är på medkänsla för drabbade kommuninvånare, när en mamma tvingats acceptera att nämnden tilltvingar sig ansvaret för hennes lilla dotter, som därefter hittas hängande i ett träd med ett rep om halsen och armen sönderskuren:

– Anneli är upprörd och ledsen över det som hänt. Med anledning av Felicias bortgång avslutas ärendet.( socialnämnden 050526)

Ledsen och upprörd?

En sak är ändå viktig att nämna i eländet. Det finns alltid personer, inom skola, socialtjänst och polis, som verkligen anstränger sig att göra ett bra jobb. Men mot ett känslokallt och i vissa delar omänskligt system räcker det inte till alla gånger.

I Felicias fall var dumheten, oengagemanget och okunnigheten totalt överlägsna medmänskligheten. Och det kommer att hända igen.

Nästa lilla barn är redan på gång…

Socialen festar för halv miljon, går back med 20?

För ett tag sedan fick socialförvaltningen pengar av andra förvaltningar för att klara budgeten. Av dessa pengar, kommuninvånarnas, använde nämnden en halv miljon till att gå på Strandbaden och äta och dricka gott.

Enligt socialnämndens ordförande Jan Berge(mp) kostade detta ingenting, utan nämnden TJÄNADE pengar på att dricka upp dem. Nu beräknas underskottet i förvaltningen trots Berges geniala? affärside uppgå till 20 miljoner.

Bortsett från, om det nu är möjligt att bortse från en sådan sak, att vi kommuninvånare i tidningen kan se bilder på och läsa om handläggare på socialförvaltningen som äter och dricker gott på restaurang för våra pengar, samtidigt som många behövande vägras hjälp med motiveringen att pengarna inte räcker, så ser vi nu konsekvenserna av Berges ”flotta” hantering av skattemedel.
Istället för vinst, tvingas våra gamla, handikappade och socialt utsatta med indragna hjälpinsatser betala inte bara för socialförvaltningens festande, utan också för nämndens bristande förmåga att hålla budget.

I Falkenberg har vi av hävd ett alldeles för stort antal odugliga förtroendemän och tjänstemän. De flesta är mycket bra, men de odugliga har ändå för stort inflytande på den dagliga verksamheten och verkligheten för kommuninvånarna.

På senare tid har det enligt vad RMSS kunnat observera, skett en synnerligen positiv utveckling, med allt fler konstruktiva personer i ledande befattningar. Gamla surdegar, ex den förra kommunchefen, har rensats bort och nytt folk har kommit till, vilket säkerligen bidragit till att utvecklingen är så positiv.

Men fortfarande har vi att dras med gamla gnällspikar som t ex Östen Nilsson, som med sitt Skottarevsprojekt på gammalt soptippsmaner vill fördärva en av Falkenbergs största tillgångar, havet, för att få billig el.

Till dessa odugliga befattningshavare räknas också socialnämndens nuvarande ordförande, Jan Berge, som med sitt restaurangkalasande visar att han inte har den mest elementära kunskap om vad som erfordras för att allmänhetens skattepengar skall komma till rätt användning, samtidigt som de utsatta i kommunen erhåller den hjälp de har rätt till och alla arbetstagare inom socialförvaltningen får den uppmuntran och den lön de förtjänar.

Så länge vi har sådana mindre dugliga befattningshavare, kommer utvecklingen att fortsätta bromsas. Det borde vara en självklar uppgift för kommunfullmäktige att varje år utvärdera ledningen för de kommunala verksamheterna på såväl politisk-som tjänstemannanivå och verka för att mindre väl fungerande personer tilldelas andra arbetsuppgifter, till förmån för mer kompetenta medarbetare och till förmån för kommunen som helhet.

Men i kommunfullmäktige sitter ju samma inkompetenta personer, kanske någon invänder.

Just precis.

Socialnämnden utmärker sig igen.

500 000 kronor är mycket för de flesta av oss vanliga människor. Det tycker inte socialförvaltningen, särskilt inte när det är andras pengar. Därför snor förvaltningen en halv miljon av oss kommuninvånare och går på Strandbaden. Skälet är enligt ordförande Jan Berge(mp), att nämnden TJÄNAR pengar på detta och att det inte går att skapa en vi-känsla hos personalen på annat sätt, än att kommuninvånarna betalar förvaltningens restaurangbesök. Det är ett märkligt resonemang.

Ing-Marie Börjesson,(c), tycker inte att det är bra av flera skäl och hon har åtminstone ett halvt rätt, vilket inte är dåligt för Börjesson. Andra förvaltningar har bidragit med reducerad budget för att socialförvaltningen skall slippa gå med underskott och varför skall socialförvaltningen fira för andra nämnders pengar? Och vad finns att fira när förvaltningen inte klarat det utan andras hjälp?

Berges resonemang att socialnämnden TJÄNAR på att festa upp kommuninvånarnas pengar innebär i så fall, att samtliga övriga förvaltningar också borde fira på lokal för miljoner av allmänna medel, eftersom då ”förtjänsten” borde vara väldigt stor. Men det gör dom inte, för Berge snackar i nattmössan. Han tjänar inte ett nickel på att snylta på vanliga människors surt förvärvade och betalade skattemedel.

När det nu är så illa inom socialförvaltningen, att den inte klarar budget utan hjälp av andra förvaltningar och inte kan skapa en vi-känsla utan att tigga pengar av kommuninvånarna till personalfester, så kanske Berge och nämnden får tänka om. För det är faktiskt så att väldigt många under ledningsnivå inom socialförvaltningen gör ett mycket gott arbete, liksom inom andra förvaltningar. Vill man markera det, så skulle man kunna göra som vi andra vanliga människor, som inte alls vill sno Berges privata pengar för att kunna supa bort dom på Grand eller något annat ställe. Man kan fira det med att köpa en tårta och ha en trevlig fikastund tillsammans i arbetsgruppen.

Det vore normalt, som de flesta människor gör mest och är nöjda med. Allra helst hade RMSS sett att välfungerande enheter och dess medarbetare får påslag i lönekuvertet som belöning, men tydligen räcker inte pengarna till. Dom har ju bl a gått till mer nödställda människor, som t ex förra kommunchefen som var berättigad till 3 miljoner i avgångsvederlag. Tror 17 att pengarna inte räcker, med en sådan inställning till kommunala finanser.

Det allvarliga är emellertid som vanligt, att alla i socialnämnden och särskilt Jan Berge, genom sitt snyltande visar att de inte förstått vad ett kommunalt uppdrag gäller. Dom är tillsatta för att utföra sina uppgifter på uppdrag av kommuninvånarna. Till dessa uppgifter hör INTE att använda kommuninvånarnas pengar till att gå på restaurang. Och har man inte förmågan att skapa en vi-känsla inom förvaltningen på annat sätt, så går det absdolut INTE genom att köpa den med andras pengar.

Inser man inte det i nämnden är man så helt väck att det bara är att tacka för sig o lämna arenan, till förmån för politiker som bättre vet att hantera allmänna medel och politiska uppdrag. Finns såna politiker i Falkenberg?

Är våra barn mindre värda än våra djur? Vad säger lagen enligt JO?

Behandlingshemmet Ekbacken i Kalmar län, har enligt samstämmiga uppgifter från ett flertal av de ungdomar som varit placerade där, använt bl a följande behandlingsmetoder:

Man har utövat fysiskt våld mot dem i form av slag, hällt tioliters spänner med kallt vatten över ungdomarna på morgnarna, tvingat dem att klä av sig nakna inför övriga, tvingat dem att stå blickstilla rätt upp och ned i timtal, man har tillåtit alkoholförtäring, förnedrat ungdomarna med skymfande tilltal, låst in dem under flera dagar, slaktat en privat kanin och ägaren ovetande serverat den som middag, etc, etc. Allt enligt TV- programmet Uppdrag granskning.

Hade någon behandlat sina djur på liknande sätt, om det ens hade varit möjligt att vara så infernalisk mot oskäliga djur, hade våra djurinspektörer med all rätt gripit in, utfärdat varningar, specificerat behovspåkallade åtgärder eller berövat ägaren rätten att hålla djur. Vad händer när våra barn behandlas på det viset, tror du som läser detta?

RMSS hade hypotesen att det inte händer något alls, vad gäller ansvarsfrågan. Ungdomarna har placerats på Ekbacken av socialnämnder i olika kommuner till en årskostnad på drygt en miljon kronor. Behandlingshemmet har i uppdrag att tillgodose ungdomarnas behov av behandling och utveckling. Tillsynsmyndighet är länsstyrelsen, som alltså ska se till att ungdomarnas bästa utgör grunden för behandlingen. Socialstyrelsen har det övergripande ansvaret.

Vad behandlingshemmets personal gör för sina miljoner har alltså visat sig genom Uppdrag Granskning. Det verkar inte vara särskilt vettigt för placerande socialförvaltningar att ge Ekbacken en miljon om året för att ungdomarna skall få stryk och förnedras. Varför gör dom det då?

Ekbacken och placerande socialförvaltningar bryr sig inte och tar inget ansvar. Pengarna rullar in till behandlingshemmet så varför skulle man? Då har vi istället länsstyrelsen, socialstyrelsen och lagtexten kvar. RMSS ville testa om lagen verkligen ger bättre skydd till våra djur än till våra barn, så vi JO- anmälde socialdirektör Stig Lindahl, länsstyrelsen i Kalmar, samt Ekbacken för utredning huruvida ”missförhållandena och Lindahls accepterande av den mångåriga vanvården överensstämmer med de lagar och förordningar som gäller vård av barn på svenska institutioner”. Lindahl konfronterades i tv-programmet med vittnesmålen och sa rätt ut att han inte trodde på dem eftersom ledningen för behandlingshemmet sade tvärtom. Så mycket var alltså dessa samstämmiga vittnesmål värda för tillsynsmyndigheten.

Och detta betyder ju att samtliga våra ungdomar i liknande situationer är helt rättslösa. De blir aldrig trodda och kan därmed behandlas hur som helst, värre än djur, precis som skett på Ekbacken enligt Uppdrag Granskning.

Vad säger då JO, tror ni? Får man enligt lagen behandla barn och ungdomar på detta sätt? Jajamänsan, RMSS hade naturligtvis rätt igen. Våra barn är inte vatten värda i lagstiftarens ögon, jämfört med våra hundar, kor, grisar och marsvin, för att ta några exempel. Så här säger JO Kerstin Andrè och Linn Pantzar: ” Mot bakgrund av vad som framkommit finns det inte tillräckliga skäl för mig att vidta någon ytterligare åtgärd.” (051221, dnr 5367-2005)

Man frågar sig vad ett tillräckligt skäl skulle vara. Om man hade bränt upp ungdomarna? Sålt dem som slavar? Torterat dem så att det synts tydligt på JO´s papper? Summan av kardemumman är i alla fall att Stig Lindahl och länsstyrelsen gjort rätt som tillåtit misshandeln genom åren, inget ansvar utkrävs.

Och socialstyrelsen då, som har det övergripande ansvaret? Så här säger deras chefsjurist Nils Blom om den långvariga misshandeln av ungdomar mot miljonbetalning: ” Det är länsstyrelsen och inte socialstyrelsen som har den direkta tillsynen över den sociala omsorgen vid hemmet.” ( 051007 dnr 40-7396/2005.)

Så var det med det. Vi betalar hundratals miljoner för s k behandling på olika hem, i de flesta fall får vi hoppas att det fungerar någorlunda, men nån riktig aning om det har vi inte. Det värsta är att det har inte myndigheterna heller och den oduglige lagskrivaren, riksdagen, bryr sig inte om vilket. Det är ett häftigt land vi lever i, som inte bryr sig ett dyft om de som har det värst, utsatta barn och ungdomar.

Att socialstyrelsen samtidigt utfärdat legitimation för en psykoterapeut vid namn Kenneth Lind, trots att han bevisligen är totalt oduglig i sitt kall och genom inkompetent yrkesutövning just på Ekbacken fått två människor oskyldigt dömda till mångåriga fängelsestraff, är bara en pikant parentes i styrelsens syndaregister.

Hade det nu varit lite moralisk ansvarskänsla hos ansvariga myndigheter, skulle naturligtvis ett intensivt arbetet ha startats för att ändra lagstiftningen så att tjänsteansvar kan utkrävas i det fall oskyldiga människor misshandlas genom myndigheters försorg. Men myndigheterna består ju av samma tjänstemän? Skulle de arbeta för att de själva skulle tvingas ta ansvar?

Glöm det…

Grisprisvinnare #9

[img align=left]http://www.ifalkenberg.nu/images/photo/soc-sellergren1-1.jpg[/img][b]Anna-Lena Sellergren[/b]
[i]avd chef
Socialförvaltningen[/i]

Tillsammans med [url=http://www.ifalkenberg.nu/modules/news/article.php?storyid=67][u]Ranhög[/u][/url] är du den mest komprometterade av alla grispristagare, vilket är lite värre för din och kommuninvånarnas del, eftersom du har ett så viktigt jobb med ansvar för människor i utsatta lägen.

Det anstår inte dig att tycka att det är [i]”trakasserier”[/i] att ta emot brev och besök. Och hur många besök har jag gjort hos dig? Ett? I alla fall tillräckligt för att du skall påstå detta är [i]”trakasserier”[/i] i polisens förhör med dig.

Du tycker inte om att jag bevisar att du [i]”ljuger”[/i], men faktum är att det gör du ju, till och med enligt länsstyrelsens tillsynsrapport om min verksamhet.

Vidare skriver polisen att du inte tagit så illa vid dig av skrivelserna i sig utan av att de skickas [i]”till många andra för kännedom”[/i].

Och så påstår du att min kritik av din tjänsteutövning kanske skulle bero på att du besökt vår verksamhet en gång! Har du inte fattat någonting? Vet du inte om att du själv okynnesanmält mig till länsstyrelsen med rena lögner som grund? Vet du inte om att länsstyrelsen tvingades rätta dig? Vet du inte om att det skedde långt innan ditt besök hos oss? Vet du inte om att du ansvarade för en synnerligen undermålig vårdnadsutredning långt innan detta besök?

Förtränger du medvetet vad du uträttar under din tjänsteutövning?

Du påstår även att [i]”detta inte har med tjänsten att göra”[/i] utan att det gäller dig som privatperson!

Hur i all sin dar ser du på dina arbetsuppgifter då?

Fritidsaktiviteter? Terapi, kanske?

Om detta har jag många frågor att ställa till dig på rättegången och de är viktiga för det du borde utföra på ett seriöst sätt får effekt för många människor som redan har stora problem.

[b]Helge Rudling[/b]

Grisprisvinnare #4

[img align=left]http://www.ifalkenberg.nu/images/photo/kommun-glimvik1-1.jpg[/img][b]Lars Glimvik[/b]
[i]fd Ordf Socialnämnden
Kommunfullmäktige
Moderat[/i]

I polisens förhör med dig, Glimvik, uppger du att du inte hade en aning om mina [i]”skriverier”[/i], att du har inte vid ngt tillfälle gjort [i]”något politiskt eller i tjänst mot Rudling”[/i] och du har inte [i]”gjort ngt ingripande mot Rudling som kan föranleda honom att skriva om Glimvik”[/i].

Följande är däremot sant:

010305 skriver länsstyrelsen att den [i]”med anledning av en anmälan från socialnämnden”[/i] i Falkenberg, där du var ordförande, gjort ett tillsynsbesök i min verksamhet. De anklagelser du och avd chef [url=http://www.ifalkenberg.nu/modules/news/article.php?storyid=4][u]Anna-Lena Sellergren[/u][/url] framförde var att jag var en fara för de jag arbetade med eftersom jag [i]”klart visat att jag varken kunde eller ville samarbeta med socialtjänsten”[/i].

Ett tydligt försök att sabotera min yrkesverksamhet genom lögner och personliga påhopp i tjänsten. Eller hur?

Det visade sig nämligen, som du säkert inte heller vill vidgå att du känner till, att tillsynsbesöket resulterade i att det inte förekom någon kritik av vår verksamhet över huvud taget från våra uppdragsgivare, att de var [i]”särskilt nöjda med samarbetet”[/i] med mig, att samtliga tillfrågade uppdragsgivare arbetade inom socialtjänsten och att länsstyrelsen ansåg att vår verksamhet var [i]”seriös och välfungerande”[/i].

Tji fick du, Glimvik, i dina och Sellergrens försök att sparka undan fötterna på mig, min familj och mina medarbetare den gången också. Mina skrivelser till socialnämnden har du alltså inte ens läst. Det är att ta sina uppgifter på allvar?

Och i övrigt har du i många år nu som politiker åsett hur kommuninvånare kränks, hur tjänstemän bryter mot lagen och utför undermåliga arbetsinsatser och du finner, liksom [url=http://www.ifalkenberg.nu/modules/news/article.php?storyid=60][u]Ingemar Johansson[/u][/url], att det är gott.

Men när en av dem, möjligtvis jag, protesterar och vill få en förändring till stånd, tar det eld i baken på dig med. Du vill med din anmälan [i]”få stopp på”[/i] min kritik mot de kommunala övergreppen, som du uppger i polisförhöret, eftersom du inte vill att dina medarbetare skall [i]”må dåligt och vara illa berörda”[/i] när de går hem från arbetet.

Halle då, men borde du inte tänka på alla knäckta och kränkta kommuninvånare som utsatts för dina medarbetares bristfälliga tjänsteutövningar i första hand? Nä, deras intressen är ju inte så viktiga som dina och dina medarbetares.

Du påstår i polisförhöret att min kritik gäller dig som privatperson, vilket alltså inte stämmer. Dock vill jag gärna försäkra dig att det nog inte finns något i världen som vore lika ointressant för mig som vad du har för dig utanför ditt politiska ”engagemang”.

Inte heller är det av intresse, annat än som ett synnerligen egendomligt fenomen, att du enligt polisförhöret känner sexuella vibbar när du ertappas på bar gärning. Otäckt. Vad har det med ditt ordförandeskap i socialnämnden att göra, undrar jag som betalar dina arvoden.

I rätten har jag en del frågor angående detta, i syfte att styrka försvarlighet och sanningshalt i min kritik av bl a ditt tveksamma agerande.

[b]Helge Rudling[/b]

Grisprisvinnare #3

[img align=left]http://www.ifalkenberg.nu/images/photo/bengtsson_arne1-1.jpg[/img][b]Arne Bengtsson[/b]
[i]Socialsekreterare
Familjerätten[/i]

Du borde kanske ha tagit din kollega, [b]Malena Nybergs[/b], råd ad notam och avstått från att använda vårdnadsutredningar som grund för polisanmälan. Men jag skall göra vad jag kan för att hålla övriga inblandade utanför, om än det blir svårt rent praktiskt. Det är ju ganska noga, det här med sekretess, Arne, men rättegången kommer att bli offentlig, vilket du borde ha tänkt på.

Men kanske är det därför du går förbi fax och skrivelser i ärendet utan koncentrerar dig på den filmupptagning som visar hur du bemöter allmänheten under tjänsteutövning.

Och jag förstår att du upplever den som kränkande, för det är nog första gången som allmänheten genom bilder kan visa på hur din kränkande tjänsteutövning går till. Det är nämligen du som kränker mig och inte tvärtom. Har du inte tänkt på det?

Och då skall vi väl inte tala om vårdnadsutredningen, som var så undermålig att samtliga de katastrofala konsekvenser den senare fick för berörd part kunde förutses av mig. Men det upprör dig naturligtvis inte alls. Inte heller att din kollega ljög i tingsrätten i syfte att hävda sina illa underbyggda uppfattningar. Det är säkerligen inte alls ovanligt.

En bagatell kanske, men du påstår i ditt polisförhör att [i]”i övrigt har du inte haft ngn kontakt med Rudling”[/i].

Du har kanske glömt att jag stannade och erbjöd dig hjälp när du fått motorstopp. Men vi ska nog glömma det, för det kan vara oklart för åklagaren huruvida det var i din egenskap av privatperson eller som tjänsteman du hade fått motorstopp.

I rätten har jag en del frågor till dig Arne, i anslutning till den av dig åberopade vårdnadsutredningen, i syfte att klarlägga såväl sanningshalt som försvarlighet av mina kritiska omdömen om din och en del av dina kollegors bristande förmåga att utföra era uppgifter på ett för kommuninvånarna acceptabelt sätt.

Och självklart kommer jag att åberopa filminspelningen som bevis, var helt lugn för det.

[b]Helge Rudling[/b]

Falkenberg nekade handikappad rätt till kontaktperson

Denna gång vägrade den ökända socialnämnden en handikappad rätten till kontaktperson. Motiveringen var ingalunda att behovet inte fanns eller att handikappet inte motiverade den efterfrågade tjänsten.

Nej, istället satt socialnämndsledamöterna, politikeramatörer, och beslutade sig för att [i]det inte fanns någon lämplig person för uppdraget[/i], enligt [b][u][url=http://www.hn.se/a_n2_standard.php?id=183456&avdelning_1=109&avdelning_2=167]Hallands Nyheter[/url][/u][/b]. Detta ansågs motivera ett avslag.

Det är ganska typiskt för falkenbergska politiker att utan vare sig utbildning eller annan kompetens avgöra vad som är lämpligt eller inte lämpligt för enskilda kommuninnevånare, särskilt de svagaste, mest utsatta och mest i behov av samhällets stöd.

Hybris, omdömeslöshet, medelmåttans omnipotens eller vad det nu handlar om. Det är sannerligen tur att vi har tillsynsmyndigheter, även om det ofta inte räcker hela vägen…

Nu drabbade det en man med funktionshinder och som lyckligtvis har styrkan att försvara sig genom att överklaga beslutet.

Beslutet överklagades till länsrätten där mannen fick rätt med motiveringen att [i]brist på lämpliga kontaktpersoner inte kan bedömas utgöra grund för avslag[/i].

Låt honom vara ett föredöme när översittarna trampar på dig. Ge dig inte, bli inte ledsen och förtvivlad utan överklaga så långt det bara går.

Det är inte säkert att du vinner, men chansen är större och din kamp inspirerar andra att hävda sina lagfästa rättigheter.

Det är bra för alla i ett demokratiskt samhälle.