Insändare till HN ang Hullker

Spaltmetrar har nu skrivits om min enkla person i diverse olika ärenden genom åren. Genomgående torde det vara så att jag försöker göra ett bra jobb, medan kommunen, från ledning till olika nämnder, genom lagbrott, oegentligheter, förtal och andra trick försöker förhindra mig i min verksamhet.

Jag tvingas reagera mot övergreppen, JO och länsstyrelse tvingas ingripa så att kommunen följer lagen och kommunen blir surare och surare, nu så sur att den till och med polisanmäler mig.

I det senaste ärendet agerar kommunens informatör på ett mycket underligt sätt. Hon hänvisar i tjänsten till sin döda tvillingsyster, sin f d man, den kände hjärtläkaren, till sina böcker o s v, samt uppger sig heta [i]Buddha[/i] i de mail hon ev skickat till [b]RMSS[/b] i brottsprovocerande syfte. Hon säger sig också önska mig en plats i [i]öppenvården[/i] och kallar mig olämplig i min yrkesutövning, utan att ha någon som helst aning om min kompetens och inte heller har en aning om vad länsstyrelsen kommit fram till i flera tillsynsbesök. [i]Seriöst och välfungerande[/i] tycker den om vår verksamhet, [i]olämplig[/i] tycker Buddha/Hullker.

Och kommunledningen tiger, för vad ska den göra nu när den står där med byxorna nere…

Att jag skriver nu beror på att jag vill tala om att jag har en viss respekt för talesmannen Lu Hullker. Förföljelsen och ryktesspridningen mot mig har kommunen bedrivit i 15 år nu, men Hullker är den första som vågat fästa det illasinnade ryktesspridandet på pränt. Hon skall ha en eloge för att hon vågar dokumentera den oerhört låga nivå varpå kommunledning och kommunpolitiker befinner sig.

Det finns också en annan anledning till att jag skriver detta. Det är nämligen inte bara jag som drabbas av en närmast hatisk kampanj från kommunens sida. Åtskilliga är de som förföljts av olika nämnder under åren, men inte orkat med att i offentlighet protestera mot övergreppen.

Vår kommunledning, våra kommunpolitiker och flera förvaltningschefer har genom åren på detta sätt nedvärderat oss kommuninvånare och förnedrat vår kommun.

Det kanske är dags att få en ändring till stånd nu, när gamla missförhållanden genom kommunens egen informatör blir allt mer offentliga.

Till sist ska vi inte glömma att det är en oerhörd press på den enskilde, hans familj och hans bekantskapspress att utsättas för det tryck som uppstår när en kommunledning med alla till buds stående medel, även olagliga, bestämmer sig för att krossa en kommuninvånare.

Ofta lyckas kommunen, men i mitt fall tror jag nog inte att det kommer att bli så.

[i]Helge Rudling[/i]