Anna-Lena Sellergren

[img align=right]../../../images/photo/soc-sellergren1-1.jpg[/img]
Anna-Lena Sellergren är avdelningschef på socialförvaltningen. Sellergren hittar på egna lagparagrafer vilka hon hänvisar till för att vilseleda allmänheten. Hon använder sig av känsliga uppgifter i vårdnadsutredningar för att okynnesanmäla allmänhetens yrkesverksamhet för tillsynsmyndigheten.

Sellergren ljuger medvetet och sprider negativa rykten om enskilda kommuninvånare. Sellergren underlåter att diarieföra inkomna handlingar, samt att lämna ut allmänna handlingar till allmänheten.


Under alternativet [u]nerladdningar[/u] i menyn till vänster finns filmen [i]Arne i klistret…[/i] där Sellergren samt en utredare, Arne Bengtsson, ses i funktion.