Efter TV-reportaget

RMSS var genom sin talesman med på TV4-halland idag i ett mycket kort inslag. Trots utfästelsen om motsatsen syntes hemsidesadressen nästan inte alls, vilket var enda anledningen till att RMSS medverkade i TV. Svagt av TV4-halland, men så är det.

En av kommunmänniskorna, som visade sig inte veta nästan någonting, påstod att hennes barn blev ledsna när de såg hennes bravader på RMSS hemsida. Det kanske hon skulle tänkt på innan hon misskötte sig.

Men kanske, kanske går det upp lite grand för [i]äckelkläggarna[/i] som en av våra telefonörer kallade kommunfolket, hur [i]ledsna[/i] vi kommuninnevånare blir när kommunfolket dödar våra hästar, dödar våra kor, bryter mot lagar som reglerar våra demokratiska rättigheter, ljuger, vägrar lämna begärd information, tystar våra hemsidor, skrämmer oss till tystnad genom att hota med arbetslöshet om vi kritiserar förhållanden på arbetsplatsen och i kommunen, okynnesanmäler oss till tillsynsmyndigheter, vägrar diarieföra inkommande skrivelser, hittar på egna lagparagrafer, spelar in oss på ljudband när vi vill ha information, gömmer sig bakom dörrposter när vi vill prata med dem…ja, jag orkar inte skriva mer nu.

Att de bara orkar fortsätta hymla, medan vi tvingas betala deras löner och arvoden för att bli misshandlade i vardagen och vi får inte ens betalt för att vara offentliga personer, vi är ju bara offer.