Kategoriarkiv: Kommun

Falkenberg, en dålig kommun?

RMSS och [url=http://www.ifalkenberg.nu/modules/news/article.php?storyid=8][u]Östen Nilsson[/u][/url], f d kommunråd och galjonsfigur för gnällspikar, har diametralt motsatta synpunkter. Östen vill dra fram det goda i Falkenberg och bevara det, samtidigt som han vill sopa det dåliga under mattan och bevara det därstädes.

RMSS vill dra fram det dåliga [b]också[/b] för att man ska kunna kasta det på Lövstaviken för gott (sopstationen). För de flesta utom kommunledningen står det klart att man inte kommer någonstans om man går ett steg framåt och ett steg tillbaka. Östen gasade och bromsade samtidigt, medan det rimliga torde vara att göra ettdera och vill Falkenbergs kommun gå framåt så gäller det att göra sig av med barlasten i form av antidemokratiska värderingar och rädslor för att stå för det man gör och sedan gasa av bara den.

Redan på planeringsstadiet hade RMSS kontakt med ledande politiker i kommunen, såväl muntligt som skriftligt. En av dem, en nu tyvärr bortgången högerpolitiker, avslöjade inga oegentligheter inom kommunen, vilket flera andra gjort och gör, [b](RMSS missbrukar aldrig ett förtroende utan agerar enbart efter uppgiftslämnarens vilja)[/b], men visade en för kommunledningen ovanlig respekt för demokratiska värderingar. Vi var på den tiden vana vid ex skolpolitiker som Ing-Marie Börjesson som i massmedia uttryckligen förbjöd allmänhet och lärare att ”kritisera läroplanen”, ett klart brott mot yttrandefriheten, ungefär som i det gamla Ryssland.

Det faktum att ett högerparti som Moderaterna, i alla fall en representant för partiet, står upp för demokratiska värderingar, medan vänsterpartierna tyst hukar sig i kulisserna, visar nog att i alla partier finns de flesta personligheter och värderingar. Det är mer en slump vad som råkar bli tongivande och i Falkenberg har det under decennier varit en olycklig slump, kan man säga.

Nu hukar sig samtliga politiker under den [i]Börjessonska[/i] förtryckarskuggan och stänger ner hemsidor, hotar och skrämmer kommuninnevånarna till tystnad. Det är egentligen ganska otroligt att något sådant förekommer i ett demokratiskt land som Sverige i modern tid. Samtidigt förstår man hur diktaturer som, för att ta ett geografiskt närliggande exempel, Hitlertyskland kunde utvecklas, låt vara ur helt andra och långt värre förutsättningar.

Det är tur att dessa inte råder i Falkenberg, för då hade det varit klippt direkt. Ännu så länge råder i de flesta fall lagstiftning och statsskick över den falkenbergska kommunledningen.

Börje Tönsgård

[img align=right]../../../images/photo/kommun-tonsgard1-1.jpg[/img]
Börje Tönsgård, kommunfullmäktiges ordföranden, vägrar ta ansvar för en socialförvaltning i förfall. Han hänvisar alla synpunkter på socialförvaltningen, klagomål från kommuninnevånarna till socialförvaltningen själv.

Skälet är att han inte vill förarga sina politikerkollegor i bygglovsnämnden eftersom han vill bygga mot planen i strandnära område.

Gerd Johansson

[img align=right]../../../images/photo/kommun-johansson1-1.jpg[/img]
Gerd Johansson är kommundirektör, rekryterad inom kommunen. Hennes två företrädare kom utifrån kommunen och stod inte ut mer än en kort tid.

Gerd Johansson har kostat kommuninnevånarna 600.000 genom helt onödigt schabbel med en biblioteksfaktura.

När hon får uppdrag att utreda försäljning av kommunalt elverk, kopierar hon utredning gjord i Mölndals kommun. De flesta utom Johansson anser förfarandet märkvärdigt.

Östen Nilsson

[img align=right]../../../images/photo/kommun-nilsson1-1.jpg[/img]
Östen Nilsson, f d kommunråd, ondgjorde sig ofta på Hallands Nyheters insändarsida över de kommuninnevånare som lyfte fram negativa fakta i syfte att åstadkomma en förbättring.

Östen kallade dem gnällspikar.

Själv hade han inget annat syfte därmed än att sopa oegentligheter under mattan, lura kommuninnevånarna och förhindra en positiv utveckling.

Östen var därmed själv den största gnällspiken av alla, vilket han saknar förmåga att inse.