Kategoriarkiv: Kommun

Fiktivt protokoll mellan innevånare och kommunledning

Byggnadsinspektör [url=http://www.ifalkenberg.nu/modules/news/article.php?storyid=9][u]Ranhög[/u][/url] har på betald arbetstid i tidningen HN gått till aggressiv attack mot den kommuninnevånare som JO-anmält honom. När JO kritiserar Ranhög för grundlagsbrott eftersom han inte lämnat ut bl a en film, säger Ranhög: [i]-Jag trodde att uppgifterna framgick av tidigare utlämnade handlingar.[/i]

Ranhög påstår att han känner [i]”obehag”[/i] när han utsätts för [i]”attacker”[/i], i och med att kommuninnevånare protesterar mot hans grundlagstridiga tjänsteutövning.

[i]Fiktivt internt protokoll från fiktivt möte mellan Falkenbergs kommunledning och den attackerade kommuninnevånaren följer:[/i]

[b]Kommunen:[/b] Nu ska vi va dumma mot allmänheten o alla medburgarna å Ruling också. Vi ska bryta mot lagen å inte ge han allmänna handlingar å vi ska okynnesanmäla han till tillsynsmyndigheterna å vi ska sprida rykten så han inte får jobb å vi ska ljuga för hans barn å hindra han å starta jordbruk å lura han med lagparagrafer som inte finns å allt vad vi kan hitta på. De gör vi mot andra också å dom vågar inte protistera för dom vill inte hamna i tidningen å förlora jobben.

[b]Ruling:[/b] [i]Nu skriver jag å protesterar och JO kritiserar er för att ni inte följer lagen å sköter era jobb.[/i]

[b]Kommunen:[/b] Hujeda mig, vicka attacker han kommer med! Å skriver brev! Å så obehaglit! Å så jobbit! Vi känner ooooobehaaaag! Ruling e fö hemsk, han ljuger å påstår att kommuninnevånare har rättigheter åckså å inte bara skyldigheter! De har de [b]INTE![/b]

[b]Ruling:[/b] [i]Jaha, nu när ni vet att alla vet att ni inte sköter era jobb, kommer ni att bli bättre nu då?[/i]

[b]Kommunen:[/b] Va? Sköta våra jobb? Följa lagen? Behandla kommuninnevånare med respekt? Sluta ljuga för deras barn? [b]ALDRI I LIVET![/b] De e ju de som e de rolia med de kumminala!

[i]Protokollet justeras omedelbart[/i]

Det finns duktiga tjänsteman och politiker

När vi nu offentliggör de tjänstemän och politiker som inte klarar av sina uppgifter, är det viktigt att komma ihåg att det finns många i kommunen som verkligen gör ett bra jobb, glada, trevliga och serviceinriktade. Särskilt på flera expeditioner, viktiga eftersom de är myndigheternas ansikte utåt, kan man bli väl bemött. Många synes också nöjda med så viktiga delar som hur kommunen tar hand om våra gamla och sjuka etc.

Det verkar som att ju högre upp i kommunen man kommer desto sjukare blir det. [i]Det-är-jag-som-bestämmer-och-inte-lagstiftning-och-kommuninnevånaresyndromet[/i] är väl utbrett i Falkenberg. Därför kan man leva mycket väl i Falkenberg så länge man inte blir beroende av myndigheterna och råkar ut för bl a de av RMSS presenterade politikerna och tjänstemännen.

TV4 Halland och Biblioteksfaktura

Idag, 030203, ringde TV4 Halland o ville filma [b]RMSS[/b] i morgon på förmiddagen, eftersom Falkenbergs kommunledning i morgon på förmiddagen skulle ha ett möte om det var möjligt att inskränka yttrandefriheten genom en polisanmälan.

Det är lustigt, idag hade jag ett ärende till gymnasieskolan och passade på att strosa runt lite i korridoren medan jag väntade. I en skylt stod några lappar med grundläggande fri – och rättigheter. På en av dem kunde man läsa : – Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet, utom i Falkenberg.

Nja, det sista hade lärarna inte skrivit ut, de är väl rädda att förlora jobbet, när [url=http://www.ifalkenberg.nu/modules/news/article.php?storyid=7][u]Gerd Johansson[/u][/url], Ing-Marie Börjesson, Hans Bertilsson, [url=http://www.ifalkenberg.nu/modules/news/article.php?storyid=2][u]Ann–Britt Ek[/u][/url] och övriga kommunhobbystalinister rycker ut. I Falkenberg ”får vi inte kritisera läroplanen” (Börjesson), tryckfrihetsförordningen tillhör ”demokratins avigsida”, (Bertilsson, EK ) och så har vi Gerd Johansson som gör allt för att stänga ner hemsidor som beskriver hur det kommunala arbetet fungerar. Och RMSS förstår att hon skäms.

Hur som helst, en person inom kommunen ringde och sa att [url=http://www.ifalkenberg.nu/modules/news/article.php?storyid=7][u]Gerd Johanssons[/u][/url] biblioteksfaktura hade kostat inte 600000 utan enmiljonfemtiotusen kronor med advokatkostnader.

Med hänvisning till den för kommunledningen så förhatliga tryckfrihetsförordningen hemställer härmed RMSS om att få ta del av den totala summa som Gerds schabbel har kostat oss kommuninnevånare, med advokatkostnader och allt.

För nog är väl den uppgiften allmän och tillgänglig ? Om inte förväntar vi oss ett skriftligt beslut på framställningen med hänvisning till instans för överklagan.

Enligt uppdrag,

[i]Helge Rudling[/i]
[b]RMSS[/b]

Falkenberg, en dålig kommun?

RMSS och [url=http://www.ifalkenberg.nu/modules/news/article.php?storyid=8][u]Östen Nilsson[/u][/url], f d kommunråd och galjonsfigur för gnällspikar, har diametralt motsatta synpunkter. Östen vill dra fram det goda i Falkenberg och bevara det, samtidigt som han vill sopa det dåliga under mattan och bevara det därstädes.

RMSS vill dra fram det dåliga [b]också[/b] för att man ska kunna kasta det på Lövstaviken för gott (sopstationen). För de flesta utom kommunledningen står det klart att man inte kommer någonstans om man går ett steg framåt och ett steg tillbaka. Östen gasade och bromsade samtidigt, medan det rimliga torde vara att göra ettdera och vill Falkenbergs kommun gå framåt så gäller det att göra sig av med barlasten i form av antidemokratiska värderingar och rädslor för att stå för det man gör och sedan gasa av bara den.

Redan på planeringsstadiet hade RMSS kontakt med ledande politiker i kommunen, såväl muntligt som skriftligt. En av dem, en nu tyvärr bortgången högerpolitiker, avslöjade inga oegentligheter inom kommunen, vilket flera andra gjort och gör, [b](RMSS missbrukar aldrig ett förtroende utan agerar enbart efter uppgiftslämnarens vilja)[/b], men visade en för kommunledningen ovanlig respekt för demokratiska värderingar. Vi var på den tiden vana vid ex skolpolitiker som Ing-Marie Börjesson som i massmedia uttryckligen förbjöd allmänhet och lärare att ”kritisera läroplanen”, ett klart brott mot yttrandefriheten, ungefär som i det gamla Ryssland.

Det faktum att ett högerparti som Moderaterna, i alla fall en representant för partiet, står upp för demokratiska värderingar, medan vänsterpartierna tyst hukar sig i kulisserna, visar nog att i alla partier finns de flesta personligheter och värderingar. Det är mer en slump vad som råkar bli tongivande och i Falkenberg har det under decennier varit en olycklig slump, kan man säga.

Nu hukar sig samtliga politiker under den [i]Börjessonska[/i] förtryckarskuggan och stänger ner hemsidor, hotar och skrämmer kommuninnevånarna till tystnad. Det är egentligen ganska otroligt att något sådant förekommer i ett demokratiskt land som Sverige i modern tid. Samtidigt förstår man hur diktaturer som, för att ta ett geografiskt närliggande exempel, Hitlertyskland kunde utvecklas, låt vara ur helt andra och långt värre förutsättningar.

Det är tur att dessa inte råder i Falkenberg, för då hade det varit klippt direkt. Ännu så länge råder i de flesta fall lagstiftning och statsskick över den falkenbergska kommunledningen.

Börje Tönsgård

[img align=right]../../../images/photo/kommun-tonsgard1-1.jpg[/img]
Börje Tönsgård, kommunfullmäktiges ordföranden, vägrar ta ansvar för en socialförvaltning i förfall. Han hänvisar alla synpunkter på socialförvaltningen, klagomål från kommuninnevånarna till socialförvaltningen själv.

Skälet är att han inte vill förarga sina politikerkollegor i bygglovsnämnden eftersom han vill bygga mot planen i strandnära område.

Gerd Johansson

[img align=right]../../../images/photo/kommun-johansson1-1.jpg[/img]
Gerd Johansson är kommundirektör, rekryterad inom kommunen. Hennes två företrädare kom utifrån kommunen och stod inte ut mer än en kort tid.

Gerd Johansson har kostat kommuninnevånarna 600.000 genom helt onödigt schabbel med en biblioteksfaktura.

När hon får uppdrag att utreda försäljning av kommunalt elverk, kopierar hon utredning gjord i Mölndals kommun. De flesta utom Johansson anser förfarandet märkvärdigt.

Östen Nilsson

[img align=right]../../../images/photo/kommun-nilsson1-1.jpg[/img]
Östen Nilsson, f d kommunråd, ondgjorde sig ofta på Hallands Nyheters insändarsida över de kommuninnevånare som lyfte fram negativa fakta i syfte att åstadkomma en förbättring.

Östen kallade dem gnällspikar.

Själv hade han inget annat syfte därmed än att sopa oegentligheter under mattan, lura kommuninnevånarna och förhindra en positiv utveckling.

Östen var därmed själv den största gnällspiken av alla, vilket han saknar förmåga att inse.