Kalle Anka i Regeringsrätten

Så har då regeringsrätten godkänt att kammarrätten i Göteborg och polismyndigheten i Hallands län sekretessbelagt en film med två odugliga poliser under tjänsteutövning. De som agerat Kalle Anka i Regeringsrätten denna gång är Margit Knutsson, regeringsråd, och Kristina Jonsson, föredragande och protokollförare. Båda kvalificerar sig till en kommande förteckning över Rättsapparatens Fähundar, en förteckning utan slut…

Den film som de kvackande fähundarna inom Regeringsrätt, Kammarrätt i Göteborg och polismyndigheten i Hallands län till varje pris vill sekretessbelägga för att skydda de odugliga poliserna, visas sedan länge på You-Tube med i nuläget ca 30000 visningar.

Den som lämnat ut filmen är ingen mindre än en annan Rättsapparatens Fähund, justitieombudsman Mats Melin, som enligt polismyndigheten i Halland, Kammarrätten i Göteborg och nu också Regeringsrätten därmed bryter mot sekretesslagstiftningen. Polísjurist Mats Lundquist i hallandspolisen, om än småhandlare i sammanhanget, beskyller därmed i praktiken alltså JO för att vara en brottsling.

RMSS har därmed ännu en gång visat hur en sönderfallande rättsapparat fungerar, med godtycke, översåtlighet, likgiltighet och omdömeslöshet som heliga rättesnören.

Från början var det väl rättssäkerheten och likhet inför lagen som gällde. Eller?