Mats Melon, justitieombudsman, skämd i skalet.

Till JO, JK, JUST DEP, RIKSDAG, REGERING, UTVECKLINGSCENTRUMENA ÖVERALLT, RIKSDAGSPARTIER, KU OCH MOSTER GUNVOR!

28/1 2007 begärde RMSS ut allmän handling av vice chefsåklagare Margareta Bong på den ökända åklagarkammaren i Halmstad. 22/8 2007 bekräftade kammaren att den mottagit framställningen men att den inte besvarats. Sen har inget hänt trots otaliga påminnelser.

Nu har vi 21/4 2010!! och den ruttna åklagarkammaren vägrar rätta sig efter lagstiftningen och har efter TRE ÅR OCH TRE MÅNADER ännu inte lämnat ett överklagbart beslut i ärendet. Vad säger då vår högt ärade justitieombudsman Mats Melon om detta?:

– Som Justiteombudsman struntar jag fullkomligt i att åklagarkammaren i Halmstad inte följer lagen. Tryckfrihetsförordningen har ingen relevans när det gäller att lämna ut allmänna handlingar eller att fatta beslut angående handläggning av begäran om utfående av allmänna handlingar. Sådan är Melonens tjänsteutövning i detta ärende.

Därför gör åklagarkammaren precis som åklagare Dong visar: Precis vad som passar den själv.

Det är inga schyssta meloner på justitieombudsmannaämbetet nu för tiden. Annat var det på Per-Erik Nilssons tid, då var det kaffekassan som utarmades, nu är det rättssäkerheten.

Kan möjligen justitedepartementet eller riksdagen eller regeringen eller JK ( haha) eller utvecklingscentrum i Otaheiti förmå Melonen att förmå åklagarkammaren i Halmstad att lämna ett överklagbart beslut angående begäran om allmän handling, nu tre år och tre månader efter att den lämnats in?

För så tolkar Halmstads åklagarkammare, genom sin chef Anders Johansson, tryckfrihetsförordningens stadgande beträffande skyndsamhet…
Snigelkammaren kanske man kan kalla den, med tanke på alla av JO(haha) initierade tillsyner angående långsam handläggning av bl a sexualutredningar. På KAMMAREN I HALMSTAD FINNS VARE SIG PROFESSIONALITET ELLER SKAM NÄR DET GÄLLER TJÄNSTEUTÖVNING.

Tack för det, Mats Melon!