Gerd Johansson går i April?

Enligt insidestips till RMSS och rykten från andra håll kommer kommunchef Gerd Johansson inte att sitta kvar efter April månads utgång. Konfronterad med dessa rykten svarar Gerd naturligtvis inte, lika lite som hon talar om vilka förvaltningschefer som var med och ville stänga RMSS hemsida.

När än Gerd väljer att hoppa av kommer detta i sig att vara den mest konstruktiva åtgärden för Falkenbergs utveckling som Gerd har gjort under sin gärning i kommunen. Räknar man in de miljoner som vi betalat kommunchefen i lön, vilket vem som helst kan begära att få reda på av personalkontoret och jämför det med de spår som hennes ämbetsutövning satt i falkenbergarnas verklighet så finner man ingen balans alls. Tänk vad vi hade kunnat få för de pengarna.

Nåja, huvudsaken är att det blir ett byte på posten, bara [b]det[/b] är värt mycket pengar. Intressantare är väl egentligen vem som kommer efter. Vi tror det är många som skulle vilja ha en vänlig, dynamisk, orädd person med förmåga att skapa en god stämning såväl i kommunledning som på andra nivåer och i relation till kommuninnevånarna. En positiv tjänsteman med respekt för såväl lagstiftning som kommuninnevånarna och besjälad av en vilja att göra ett gott jobb för Falkenberg.

När man sedan ser att denna kvinna eller man har att samarbeta med invånarfientliga och lagtrotsande politiker och tjänstemän, med ambitionen att djäklas med kommuninnevånarna hellre än att göra skäl för arvoden och löner, så inser man att en sådan kommunchefsaspirant inte skulle stå ut längre än de två tidigare avhopparna gjorde.

[i]RMSS[/i] tror att orsaken till Falkenbergs kräftgång ligger i just detta faktum att vi har en kommunledning och politiska representanter som helt enkelt saknar förmåga att göra livet bättre för kommuninvånarna. De förstår helt enkelt inte hur man gör.

Och vad skulle en positiv och konstruktiv kommunchef med en vänlig själ göra åt det?

Information om dyr biblioteksfaktura

Några har frågat mer angående biblioteksfakturan som [url=http://www.ifalkenberg.nu/modules/news/article.php?storyid=7][u]Gerd Johansson[/u][/url] schabblade bort, inte 600000:-, utan 682650:- på helt i onödan. Dåvarande bibliotekschefen Birgitta Smedeby och inköpschefen Sven-Olof Gedda vägrade skriva på en överlåtelse av ett krav på kommunen från ett konkursfärdigt databolag till ett annat. Gerd Johansson drev igenom ett påskrivande som resulterade i att kommunen fick betala pengar utan att få några varor för det. Ursprungssumman var 375000:-, men kommunen valde att processa trots att det stod klart att affären var helt laglig, men klantig. Därmed steg beloppet till över 680000:-.

Intressant är också att kommunens juridiska ombud var advokat Kaj Lindström, som rimligen borde veta att processen var utsiktslös ur juridisk synvinkel. Han fick inte heller gehör vare sig i tingsrätt eller hovrätt, men ”förklarade sig beredd” att driva ärendet även i Högsta Domstolen. Och undra på det, han fick 41917:- i tingsrätten och 39715:- i hovrätten som betalning för insatser i ett hopplöst ärende. [i]”Det visade sig att de ansvariga på Falkenbergs komun och deras jurist Kaj Lindström haft fel hela tiden”[/i] -för att citera en då aktuell kommentar.

Monika Rudqvist

[img align=right]../../../images/photo/bygg-rudqvist1-1.jpg[/img]RMSS hade 030207 ett samtal med Monica Rudqvist. Hon och bygglovsnämnden nekar en kommuninnevånare rätten att starta en jordbruksverksamhet med motiveringen att den [i]?inte är huvudsaklig näring?[/i] samt att den inte har [i]? tillräcklig areell omfattning?[/i]. Den person som uttrycker detta i handlingarna först, är givetvis byggnadsinspektör [url=http://www.ifalkenberg.nu/modules/news/article.php?storyid=9][u]Anders Ranhög[/u][/url].

Kommuninnevånaren vill då veta vad han ska förändra i sin verksamhet så att den blir huvudssaklig näring och har tillräcklig areell omfattning.

Han går till länsstyrelsen:

[b]Länsstyrelsen:[/b] Vi har inte haft något sådant ärende de tre senaste åren i hela Halland. I Falkenberg har vi inte haft något de åtta senaste åren. Faktum är att vi inte haft något sådant ärende alls. Vi känner inte igen termerna från plan o bygglagen och vi kan inte ge någon information om var gränsen går för huvudsaklig näring och tillräcklig areell omfattning. [b]Det är bygglovsnämnden i Falkenbergs sak att ge dessa informationer[/b].

Kommuninnevånaren går till bygglovsnämnden och stadsarkitekt Monica Rudqvist.

[b]Invånaren:[/b] Du har skrivit att en jordbruksverksamhet som skall startas inte är huvudsaklig näring.Vad menar du?

[b]Monica:[/b] -Man måste tjäna mest pengar på jordbruket.

[b]Invånaren:[/b] -Men om man bara har jordbruket så spelar det ingen roll hur lite man tjänar?

[b]Monica:[/b] -Nä just det.

[b]Invånaren:[/b] -Men har man andra inkomster som är större, då är det inte huvudsaklig näring?

[b]Monica:[/b] -Nä.

[b]Invånaren:[/b] -Men när man startar en verksamhet så tjänar man ju inte pengar direkt. Hur kan du då bedöma vad man tjänar mest på efter några år, innan man ens startat?

[b]Monica:[/b] -Det är en bedömningsfråga från fall till fall.

[b]Invånaren:[/b] -Och just i detta fallet då?

[b]Monica:[/b] -Det vet jag inte.

[b]Invånaren:[/b] -Men du har ju bedömt att det inte är huvudsaklig näring?

[b]Monica:[/b] -Jag har ju kontakter med andra kommuner..

[b]Invånaren:[/b] -Vilka då, vilka vet detta bättre?

[b]Monica:[/b] -Det vet jag inga, men jag har lång yrkeserfarenhet.

[b]Invånaren:[/b] -Hur många sådana här ärenden har du haft tidigare då?

[b]Monica:[/b] -Inga alls.

[b]Invånaren:[/b] -Så egentligen har du ingen aning?

[b]Monica:[/b] -Nä.

[b]Invånaren:[/b] -Men du bedömer ändå?

[b]Monica:[/b] -Ja.

[b]Invånaren:[/b] -Tillräcklig areell omfattning då? Var går den gränsen?

[b]Monica:[/b] -Det bedöms från fall till fall.

[b]Invånaren:[/b] -Och i just detta fallet?

[b]Monica:[/b] -Vi begär in uppgifter om antalet djur och brukad area.

[b]Invånaren:[/b] -Har ni gjort det. Kan du visa mig den handlingen?

(Monica hämtar akten, bläddrar o bläddrar.)

[b]Monica:[/b] -Här är det, vi begär in ritningar på byggnaden.

[b]Invånaren:[/b] -Byggnaden? Det var ju antalet djur och ytan det gällde.

[b]Monica:[/b] -Ja, just det. Det står här.

[b]Invånaren:[/b] -Nej, det står byggnaden.

[b]Monica:[/b] -Jaså, ja det gör det.

[b]Invånaren:[/b] -Hur många djur och hur stor yta måste man ha för att verksamheten ska bedömas som tillräcklig areell omfattning?

[b]Monica:[/b] -Jag vet inte.

[b]Invånaren:[/b] -Men du har ju bedömt att det inte räcker? Då måste du väl veta vad som räcker?

[b]Monica:[/b] -Nä, jag vet inte.

[b]Invånaren:[/b] -100 tunnland och 15 hästar?

[b]Monica:[/b] -Ja, det räcker.

[b]Invånaren:[/b] -75 tunnland och tio hästar?

[b]Monica:[/b] -Nej, det vet jag inte, det är ordföranden i bygglovsnämnden som vet det.

[b]Invånaren:[/b] -Du kan alltså inte ge den information jag begär?

[b]Monica:[/b] -Jo här är lagtexten.

[b]Invånaren:[/b] -Visa mig var svaren på mina frågor står.

[b]Monica:[/b] -Det kan jag inte.

[b]Invånaren:[/b] -Då lägger vi ut det här på nätet, tack och hej då.

En gräsrots reflektion

Denna artikel är citerad från insändarsidan i dagens nummer (030208) av tidningen Hallands Nyheter. Vi på RMSS är intresserade av att få kontakt med signaturen och även andra människor som har haft liknande problem och behöver få ut problemet till allmänheten. Om ni läser detta så kan ni trycka på [url=http://www.ifalkenberg.nu/modules/contact/][u]kontakta oss[/u][/url] i menyn till vänster, för att skicka ett mail.

Insändaren följer:

Orignalet finns [url=http://www.hn.se/l_n1_artikel.php?id=165444&avdelning_1=112&force_child_names&omit_adds=1&avdelning_2=0&][u]här[/u][/url].

[quote][b]En gräsrots reflektion[/b]

Alla ni som tror att Falkenbergs kommun styrs av en kommunledning och av en kommuntjänstemannastab som enbart är tillmötesgående och mån om serviceskyldigheten till sina kommuninvånare tror fel.
Under ca 10 års tid har jag fått insikt om hur tjänstemän förhalar, undviker att hjälpa den enskilde tillrätta i den byråkratiska hanteringen, hotar och far med vinklade taktiska påståenden i enbart syfte att försvåra för den enskilda kommuninvånaren att få sin rätt tillgodosedd. Jag misstänker att detta sker för att kommunen otillbörligt vill sno sig från kostnader den själv skall bära.

Till detta upplever jag att många kommuntjänstemän, enskilt eller tillsammans med kolleger, vill påverka utvecklingen i kommunen oberoende vad som är rätt eller fel.

Nu vill jag inte skära alla i kommunledningen och alla kommuntjänstemännen över en kam. Det finns många kompetenta serviceminded anställda inom kommunen. De jag åberopar är ett antal inom den yttersta beslutsfattande eliten.

Det är med tillfredsställelse det kan noteras att det nu finns en webbsida ”www.ifalkenberg.nu” som visar en del av de övertramp som invånarna fått stå ut med. Det är lika otillfredsställande att läsa att kommunledningen frenetiskt arbetar med att ta bort just denna hemsida. Tyvärr vågar jag inte skriva under annat än signatur.

Även ”gräsroten” har rättigheter[/quote]

Fiktivt protokoll mellan innevånare och kommunledning

Byggnadsinspektör [url=http://www.ifalkenberg.nu/modules/news/article.php?storyid=9][u]Ranhög[/u][/url] har på betald arbetstid i tidningen HN gått till aggressiv attack mot den kommuninnevånare som JO-anmält honom. När JO kritiserar Ranhög för grundlagsbrott eftersom han inte lämnat ut bl a en film, säger Ranhög: [i]-Jag trodde att uppgifterna framgick av tidigare utlämnade handlingar.[/i]

Ranhög påstår att han känner [i]”obehag”[/i] när han utsätts för [i]”attacker”[/i], i och med att kommuninnevånare protesterar mot hans grundlagstridiga tjänsteutövning.

[i]Fiktivt internt protokoll från fiktivt möte mellan Falkenbergs kommunledning och den attackerade kommuninnevånaren följer:[/i]

[b]Kommunen:[/b] Nu ska vi va dumma mot allmänheten o alla medburgarna å Ruling också. Vi ska bryta mot lagen å inte ge han allmänna handlingar å vi ska okynnesanmäla han till tillsynsmyndigheterna å vi ska sprida rykten så han inte får jobb å vi ska ljuga för hans barn å hindra han å starta jordbruk å lura han med lagparagrafer som inte finns å allt vad vi kan hitta på. De gör vi mot andra också å dom vågar inte protistera för dom vill inte hamna i tidningen å förlora jobben.

[b]Ruling:[/b] [i]Nu skriver jag å protesterar och JO kritiserar er för att ni inte följer lagen å sköter era jobb.[/i]

[b]Kommunen:[/b] Hujeda mig, vicka attacker han kommer med! Å skriver brev! Å så obehaglit! Å så jobbit! Vi känner ooooobehaaaag! Ruling e fö hemsk, han ljuger å påstår att kommuninnevånare har rättigheter åckså å inte bara skyldigheter! De har de [b]INTE![/b]

[b]Ruling:[/b] [i]Jaha, nu när ni vet att alla vet att ni inte sköter era jobb, kommer ni att bli bättre nu då?[/i]

[b]Kommunen:[/b] Va? Sköta våra jobb? Följa lagen? Behandla kommuninnevånare med respekt? Sluta ljuga för deras barn? [b]ALDRI I LIVET![/b] De e ju de som e de rolia med de kumminala!

[i]Protokollet justeras omedelbart[/i]

Det finns duktiga tjänsteman och politiker

När vi nu offentliggör de tjänstemän och politiker som inte klarar av sina uppgifter, är det viktigt att komma ihåg att det finns många i kommunen som verkligen gör ett bra jobb, glada, trevliga och serviceinriktade. Särskilt på flera expeditioner, viktiga eftersom de är myndigheternas ansikte utåt, kan man bli väl bemött. Många synes också nöjda med så viktiga delar som hur kommunen tar hand om våra gamla och sjuka etc.

Det verkar som att ju högre upp i kommunen man kommer desto sjukare blir det. [i]Det-är-jag-som-bestämmer-och-inte-lagstiftning-och-kommuninnevånaresyndromet[/i] är väl utbrett i Falkenberg. Därför kan man leva mycket väl i Falkenberg så länge man inte blir beroende av myndigheterna och råkar ut för bl a de av RMSS presenterade politikerna och tjänstemännen.

Ranhög kritiseras av JO

Det senaste med byggnadsinspektör [url=http://www.ifalkenberg.nu/modules/news/article.php?storyid=9][u]Anders Ranhög[/u][/url] är att han nu också kritiserats av JO för trots mot grundlagstiftningen. I en stort uppslagen tidningsartikel, förklarar Ranhög på betald arbetstid under tjänsteutövning att han trodde att den film som begärts ut [i]”framgick av tidigare utlämnade handlingar”[/i]. Total förvirring alltså, som vanligt.

I resten av artikeln går Ranhög till aggressiv attack mot den kommuninnevånare som JO-anmält hans övergrepp. Anmälaren kallas aggressiv och beskylls för att [i]”attackera”[/i] kommunala tjänstemän. I sin högmodiga arrogans har Ranhög som så många inom kommunen trots sin ålder, 61 år, ännu inte fattat att han som tjänsteman ska serva allmänheten. Han tror att allmänheten är till för honom.

Ranhögs sätt att utöva sin tjänst innebär att den aktuelle kommuninnevånaren genom skattemedel tvingas betala Ranhög lön för att han i tidningen sprider rena personangrepp mot kommuninnevånaren själv. I Falkenberg tvingas man alltså betala för att bli smutskastad av kommunen i lokala massmediet. Ranhög uppger att han därvid [i]”känner obehag”[/i]. Det är nog ingenting mot vad de kommuninnevånare känner som utsätts för Ranhögs s k tjänsteutövning i lokalpressen, bl a.

Absurt i stora delar av Sverige, självklar vardagsmat i Falkenberg, förtryckarkommunen, där yttrandefriheten och tryckfriheten sitter trångt.

Vad är iFalkenberg?

Falkenbergska politiker har under en rad av år medverkat till att enskilda tjänstemän bryter mot lagen, ljuger och på andra sätt kränker kommunnivånarna. I de flesta fall visar det sig att lagstiftningen inte heller har möjlighet att stävja övergreppen från kommunens sida.

Därför har denna hemsida kommit till. Den skall ge varje invånare och inflyttande rätt att ta del av hur vardagen i Falkenberg också ser ut, i de fall man har oturen att råka i beroende av en kommunal myndighet.

En förhoppning är att hemsidan skall finna motsvarigheter i samtliga Svenska kommuner. I Falkenberg sopar ansvariga politiker och tjänstemän alla missförhållanden under mattan i syfte att ge en så positiv bild av Falkenberg som möjligt.

Under mattan ligger sedan surdegarna och möglar och förhindrar med sin stank att problemen åtgärdas så att en verklig positiv utveckling möjliggörs.

Kan surdegarna sopas bort och konstruktiva tankegångar ges möjlighet att påverka utvecklingen istället så är mycket vunnet för alla parter. Utom då för de omdömeslösa och ambitionslösa politiker och tjänstemän som hellre vill lägga locket på och bedra såväl kommuninnevånare som Svenskar i allmänhet.


Har du något att tillföra iFalkenberg.nu? Någon orättvisa att rapportera, eller kanske någon välgärning? Kontakta oss då genom att välja rätt alternativ i menyn till vänster.

Det kommer att komma upp nya artiklar, filmer, bilder och funktioner kontinuerligt, så om du vill hålla dig informerad så är det även bra att registrera sig så skickar vi ett mail när något nytt händer.

Efter TV-reportaget

RMSS var genom sin talesman med på TV4-halland idag i ett mycket kort inslag. Trots utfästelsen om motsatsen syntes hemsidesadressen nästan inte alls, vilket var enda anledningen till att RMSS medverkade i TV. Svagt av TV4-halland, men så är det.

En av kommunmänniskorna, som visade sig inte veta nästan någonting, påstod att hennes barn blev ledsna när de såg hennes bravader på RMSS hemsida. Det kanske hon skulle tänkt på innan hon misskötte sig.

Men kanske, kanske går det upp lite grand för [i]äckelkläggarna[/i] som en av våra telefonörer kallade kommunfolket, hur [i]ledsna[/i] vi kommuninnevånare blir när kommunfolket dödar våra hästar, dödar våra kor, bryter mot lagar som reglerar våra demokratiska rättigheter, ljuger, vägrar lämna begärd information, tystar våra hemsidor, skrämmer oss till tystnad genom att hota med arbetslöshet om vi kritiserar förhållanden på arbetsplatsen och i kommunen, okynnesanmäler oss till tillsynsmyndigheter, vägrar diarieföra inkommande skrivelser, hittar på egna lagparagrafer, spelar in oss på ljudband när vi vill ha information, gömmer sig bakom dörrposter när vi vill prata med dem…ja, jag orkar inte skriva mer nu.

Att de bara orkar fortsätta hymla, medan vi tvingas betala deras löner och arvoden för att bli misshandlade i vardagen och vi får inte ens betalt för att vara offentliga personer, vi är ju bara offer.

TV4 Halland och Biblioteksfaktura

Idag, 030203, ringde TV4 Halland o ville filma [b]RMSS[/b] i morgon på förmiddagen, eftersom Falkenbergs kommunledning i morgon på förmiddagen skulle ha ett möte om det var möjligt att inskränka yttrandefriheten genom en polisanmälan.

Det är lustigt, idag hade jag ett ärende till gymnasieskolan och passade på att strosa runt lite i korridoren medan jag väntade. I en skylt stod några lappar med grundläggande fri – och rättigheter. På en av dem kunde man läsa : – Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet, utom i Falkenberg.

Nja, det sista hade lärarna inte skrivit ut, de är väl rädda att förlora jobbet, när [url=http://www.ifalkenberg.nu/modules/news/article.php?storyid=7][u]Gerd Johansson[/u][/url], Ing-Marie Börjesson, Hans Bertilsson, [url=http://www.ifalkenberg.nu/modules/news/article.php?storyid=2][u]Ann–Britt Ek[/u][/url] och övriga kommunhobbystalinister rycker ut. I Falkenberg ”får vi inte kritisera läroplanen” (Börjesson), tryckfrihetsförordningen tillhör ”demokratins avigsida”, (Bertilsson, EK ) och så har vi Gerd Johansson som gör allt för att stänga ner hemsidor som beskriver hur det kommunala arbetet fungerar. Och RMSS förstår att hon skäms.

Hur som helst, en person inom kommunen ringde och sa att [url=http://www.ifalkenberg.nu/modules/news/article.php?storyid=7][u]Gerd Johanssons[/u][/url] biblioteksfaktura hade kostat inte 600000 utan enmiljonfemtiotusen kronor med advokatkostnader.

Med hänvisning till den för kommunledningen så förhatliga tryckfrihetsförordningen hemställer härmed RMSS om att få ta del av den totala summa som Gerds schabbel har kostat oss kommuninnevånare, med advokatkostnader och allt.

För nog är väl den uppgiften allmän och tillgänglig ? Om inte förväntar vi oss ett skriftligt beslut på framställningen med hänvisning till instans för överklagan.

Enligt uppdrag,

[i]Helge Rudling[/i]
[b]RMSS[/b]

En blogg som granskar politiska orättvisor