En gräsrots reflektion

Denna artikel är citerad från insändarsidan i dagens nummer (030208) av tidningen Hallands Nyheter. Vi på RMSS är intresserade av att få kontakt med signaturen och även andra människor som har haft liknande problem och behöver få ut problemet till allmänheten. Om ni läser detta så kan ni trycka på [url=http://www.ifalkenberg.nu/modules/contact/][u]kontakta oss[/u][/url] i menyn till vänster, för att skicka ett mail.

Insändaren följer:

Orignalet finns [url=http://www.hn.se/l_n1_artikel.php?id=165444&avdelning_1=112&force_child_names&omit_adds=1&avdelning_2=0&][u]här[/u][/url].

[quote][b]En gräsrots reflektion[/b]

Alla ni som tror att Falkenbergs kommun styrs av en kommunledning och av en kommuntjänstemannastab som enbart är tillmötesgående och mån om serviceskyldigheten till sina kommuninvånare tror fel.
Under ca 10 års tid har jag fått insikt om hur tjänstemän förhalar, undviker att hjälpa den enskilde tillrätta i den byråkratiska hanteringen, hotar och far med vinklade taktiska påståenden i enbart syfte att försvåra för den enskilda kommuninvånaren att få sin rätt tillgodosedd. Jag misstänker att detta sker för att kommunen otillbörligt vill sno sig från kostnader den själv skall bära.

Till detta upplever jag att många kommuntjänstemän, enskilt eller tillsammans med kolleger, vill påverka utvecklingen i kommunen oberoende vad som är rätt eller fel.

Nu vill jag inte skära alla i kommunledningen och alla kommuntjänstemännen över en kam. Det finns många kompetenta serviceminded anställda inom kommunen. De jag åberopar är ett antal inom den yttersta beslutsfattande eliten.

Det är med tillfredsställelse det kan noteras att det nu finns en webbsida ”www.ifalkenberg.nu” som visar en del av de övertramp som invånarna fått stå ut med. Det är lika otillfredsställande att läsa att kommunledningen frenetiskt arbetar med att ta bort just denna hemsida. Tyvärr vågar jag inte skriva under annat än signatur.

Även ”gräsroten” har rättigheter[/quote]

Fiktivt protokoll mellan innevånare och kommunledning

Byggnadsinspektör [url=http://www.ifalkenberg.nu/modules/news/article.php?storyid=9][u]Ranhög[/u][/url] har på betald arbetstid i tidningen HN gått till aggressiv attack mot den kommuninnevånare som JO-anmält honom. När JO kritiserar Ranhög för grundlagsbrott eftersom han inte lämnat ut bl a en film, säger Ranhög: [i]-Jag trodde att uppgifterna framgick av tidigare utlämnade handlingar.[/i]

Ranhög påstår att han känner [i]”obehag”[/i] när han utsätts för [i]”attacker”[/i], i och med att kommuninnevånare protesterar mot hans grundlagstridiga tjänsteutövning.

[i]Fiktivt internt protokoll från fiktivt möte mellan Falkenbergs kommunledning och den attackerade kommuninnevånaren följer:[/i]

[b]Kommunen:[/b] Nu ska vi va dumma mot allmänheten o alla medburgarna å Ruling också. Vi ska bryta mot lagen å inte ge han allmänna handlingar å vi ska okynnesanmäla han till tillsynsmyndigheterna å vi ska sprida rykten så han inte får jobb å vi ska ljuga för hans barn å hindra han å starta jordbruk å lura han med lagparagrafer som inte finns å allt vad vi kan hitta på. De gör vi mot andra också å dom vågar inte protistera för dom vill inte hamna i tidningen å förlora jobben.

[b]Ruling:[/b] [i]Nu skriver jag å protesterar och JO kritiserar er för att ni inte följer lagen å sköter era jobb.[/i]

[b]Kommunen:[/b] Hujeda mig, vicka attacker han kommer med! Å skriver brev! Å så obehaglit! Å så jobbit! Vi känner ooooobehaaaag! Ruling e fö hemsk, han ljuger å påstår att kommuninnevånare har rättigheter åckså å inte bara skyldigheter! De har de [b]INTE![/b]

[b]Ruling:[/b] [i]Jaha, nu när ni vet att alla vet att ni inte sköter era jobb, kommer ni att bli bättre nu då?[/i]

[b]Kommunen:[/b] Va? Sköta våra jobb? Följa lagen? Behandla kommuninnevånare med respekt? Sluta ljuga för deras barn? [b]ALDRI I LIVET![/b] De e ju de som e de rolia med de kumminala!

[i]Protokollet justeras omedelbart[/i]

Det finns duktiga tjänsteman och politiker

När vi nu offentliggör de tjänstemän och politiker som inte klarar av sina uppgifter, är det viktigt att komma ihåg att det finns många i kommunen som verkligen gör ett bra jobb, glada, trevliga och serviceinriktade. Särskilt på flera expeditioner, viktiga eftersom de är myndigheternas ansikte utåt, kan man bli väl bemött. Många synes också nöjda med så viktiga delar som hur kommunen tar hand om våra gamla och sjuka etc.

Det verkar som att ju högre upp i kommunen man kommer desto sjukare blir det. [i]Det-är-jag-som-bestämmer-och-inte-lagstiftning-och-kommuninnevånaresyndromet[/i] är väl utbrett i Falkenberg. Därför kan man leva mycket väl i Falkenberg så länge man inte blir beroende av myndigheterna och råkar ut för bl a de av RMSS presenterade politikerna och tjänstemännen.

Ranhög kritiseras av JO

Det senaste med byggnadsinspektör [url=http://www.ifalkenberg.nu/modules/news/article.php?storyid=9][u]Anders Ranhög[/u][/url] är att han nu också kritiserats av JO för trots mot grundlagstiftningen. I en stort uppslagen tidningsartikel, förklarar Ranhög på betald arbetstid under tjänsteutövning att han trodde att den film som begärts ut [i]”framgick av tidigare utlämnade handlingar”[/i]. Total förvirring alltså, som vanligt.

I resten av artikeln går Ranhög till aggressiv attack mot den kommuninnevånare som JO-anmält hans övergrepp. Anmälaren kallas aggressiv och beskylls för att [i]”attackera”[/i] kommunala tjänstemän. I sin högmodiga arrogans har Ranhög som så många inom kommunen trots sin ålder, 61 år, ännu inte fattat att han som tjänsteman ska serva allmänheten. Han tror att allmänheten är till för honom.

Ranhögs sätt att utöva sin tjänst innebär att den aktuelle kommuninnevånaren genom skattemedel tvingas betala Ranhög lön för att han i tidningen sprider rena personangrepp mot kommuninnevånaren själv. I Falkenberg tvingas man alltså betala för att bli smutskastad av kommunen i lokala massmediet. Ranhög uppger att han därvid [i]”känner obehag”[/i]. Det är nog ingenting mot vad de kommuninnevånare känner som utsätts för Ranhögs s k tjänsteutövning i lokalpressen, bl a.

Absurt i stora delar av Sverige, självklar vardagsmat i Falkenberg, förtryckarkommunen, där yttrandefriheten och tryckfriheten sitter trångt.

Vad är iFalkenberg?

Falkenbergska politiker har under en rad av år medverkat till att enskilda tjänstemän bryter mot lagen, ljuger och på andra sätt kränker kommunnivånarna. I de flesta fall visar det sig att lagstiftningen inte heller har möjlighet att stävja övergreppen från kommunens sida.

Därför har denna hemsida kommit till. Den skall ge varje invånare och inflyttande rätt att ta del av hur vardagen i Falkenberg också ser ut, i de fall man har oturen att råka i beroende av en kommunal myndighet.

En förhoppning är att hemsidan skall finna motsvarigheter i samtliga Svenska kommuner. I Falkenberg sopar ansvariga politiker och tjänstemän alla missförhållanden under mattan i syfte att ge en så positiv bild av Falkenberg som möjligt.

Under mattan ligger sedan surdegarna och möglar och förhindrar med sin stank att problemen åtgärdas så att en verklig positiv utveckling möjliggörs.

Kan surdegarna sopas bort och konstruktiva tankegångar ges möjlighet att påverka utvecklingen istället så är mycket vunnet för alla parter. Utom då för de omdömeslösa och ambitionslösa politiker och tjänstemän som hellre vill lägga locket på och bedra såväl kommuninnevånare som Svenskar i allmänhet.


Har du något att tillföra iFalkenberg.nu? Någon orättvisa att rapportera, eller kanske någon välgärning? Kontakta oss då genom att välja rätt alternativ i menyn till vänster.

Det kommer att komma upp nya artiklar, filmer, bilder och funktioner kontinuerligt, så om du vill hålla dig informerad så är det även bra att registrera sig så skickar vi ett mail när något nytt händer.

Efter TV-reportaget

RMSS var genom sin talesman med på TV4-halland idag i ett mycket kort inslag. Trots utfästelsen om motsatsen syntes hemsidesadressen nästan inte alls, vilket var enda anledningen till att RMSS medverkade i TV. Svagt av TV4-halland, men så är det.

En av kommunmänniskorna, som visade sig inte veta nästan någonting, påstod att hennes barn blev ledsna när de såg hennes bravader på RMSS hemsida. Det kanske hon skulle tänkt på innan hon misskötte sig.

Men kanske, kanske går det upp lite grand för [i]äckelkläggarna[/i] som en av våra telefonörer kallade kommunfolket, hur [i]ledsna[/i] vi kommuninnevånare blir när kommunfolket dödar våra hästar, dödar våra kor, bryter mot lagar som reglerar våra demokratiska rättigheter, ljuger, vägrar lämna begärd information, tystar våra hemsidor, skrämmer oss till tystnad genom att hota med arbetslöshet om vi kritiserar förhållanden på arbetsplatsen och i kommunen, okynnesanmäler oss till tillsynsmyndigheter, vägrar diarieföra inkommande skrivelser, hittar på egna lagparagrafer, spelar in oss på ljudband när vi vill ha information, gömmer sig bakom dörrposter när vi vill prata med dem…ja, jag orkar inte skriva mer nu.

Att de bara orkar fortsätta hymla, medan vi tvingas betala deras löner och arvoden för att bli misshandlade i vardagen och vi får inte ens betalt för att vara offentliga personer, vi är ju bara offer.

TV4 Halland och Biblioteksfaktura

Idag, 030203, ringde TV4 Halland o ville filma [b]RMSS[/b] i morgon på förmiddagen, eftersom Falkenbergs kommunledning i morgon på förmiddagen skulle ha ett möte om det var möjligt att inskränka yttrandefriheten genom en polisanmälan.

Det är lustigt, idag hade jag ett ärende till gymnasieskolan och passade på att strosa runt lite i korridoren medan jag väntade. I en skylt stod några lappar med grundläggande fri – och rättigheter. På en av dem kunde man läsa : – Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet, utom i Falkenberg.

Nja, det sista hade lärarna inte skrivit ut, de är väl rädda att förlora jobbet, när [url=http://www.ifalkenberg.nu/modules/news/article.php?storyid=7][u]Gerd Johansson[/u][/url], Ing-Marie Börjesson, Hans Bertilsson, [url=http://www.ifalkenberg.nu/modules/news/article.php?storyid=2][u]Ann–Britt Ek[/u][/url] och övriga kommunhobbystalinister rycker ut. I Falkenberg ”får vi inte kritisera läroplanen” (Börjesson), tryckfrihetsförordningen tillhör ”demokratins avigsida”, (Bertilsson, EK ) och så har vi Gerd Johansson som gör allt för att stänga ner hemsidor som beskriver hur det kommunala arbetet fungerar. Och RMSS förstår att hon skäms.

Hur som helst, en person inom kommunen ringde och sa att [url=http://www.ifalkenberg.nu/modules/news/article.php?storyid=7][u]Gerd Johanssons[/u][/url] biblioteksfaktura hade kostat inte 600000 utan enmiljonfemtiotusen kronor med advokatkostnader.

Med hänvisning till den för kommunledningen så förhatliga tryckfrihetsförordningen hemställer härmed RMSS om att få ta del av den totala summa som Gerds schabbel har kostat oss kommuninnevånare, med advokatkostnader och allt.

För nog är väl den uppgiften allmän och tillgänglig ? Om inte förväntar vi oss ett skriftligt beslut på framställningen med hänvisning till instans för överklagan.

Enligt uppdrag,

[i]Helge Rudling[/i]
[b]RMSS[/b]

Falkenberg, en dålig kommun?

RMSS och [url=http://www.ifalkenberg.nu/modules/news/article.php?storyid=8][u]Östen Nilsson[/u][/url], f d kommunråd och galjonsfigur för gnällspikar, har diametralt motsatta synpunkter. Östen vill dra fram det goda i Falkenberg och bevara det, samtidigt som han vill sopa det dåliga under mattan och bevara det därstädes.

RMSS vill dra fram det dåliga [b]också[/b] för att man ska kunna kasta det på Lövstaviken för gott (sopstationen). För de flesta utom kommunledningen står det klart att man inte kommer någonstans om man går ett steg framåt och ett steg tillbaka. Östen gasade och bromsade samtidigt, medan det rimliga torde vara att göra ettdera och vill Falkenbergs kommun gå framåt så gäller det att göra sig av med barlasten i form av antidemokratiska värderingar och rädslor för att stå för det man gör och sedan gasa av bara den.

Redan på planeringsstadiet hade RMSS kontakt med ledande politiker i kommunen, såväl muntligt som skriftligt. En av dem, en nu tyvärr bortgången högerpolitiker, avslöjade inga oegentligheter inom kommunen, vilket flera andra gjort och gör, [b](RMSS missbrukar aldrig ett förtroende utan agerar enbart efter uppgiftslämnarens vilja)[/b], men visade en för kommunledningen ovanlig respekt för demokratiska värderingar. Vi var på den tiden vana vid ex skolpolitiker som Ing-Marie Börjesson som i massmedia uttryckligen förbjöd allmänhet och lärare att ”kritisera läroplanen”, ett klart brott mot yttrandefriheten, ungefär som i det gamla Ryssland.

Det faktum att ett högerparti som Moderaterna, i alla fall en representant för partiet, står upp för demokratiska värderingar, medan vänsterpartierna tyst hukar sig i kulisserna, visar nog att i alla partier finns de flesta personligheter och värderingar. Det är mer en slump vad som råkar bli tongivande och i Falkenberg har det under decennier varit en olycklig slump, kan man säga.

Nu hukar sig samtliga politiker under den [i]Börjessonska[/i] förtryckarskuggan och stänger ner hemsidor, hotar och skrämmer kommuninnevånarna till tystnad. Det är egentligen ganska otroligt att något sådant förekommer i ett demokratiskt land som Sverige i modern tid. Samtidigt förstår man hur diktaturer som, för att ta ett geografiskt närliggande exempel, Hitlertyskland kunde utvecklas, låt vara ur helt andra och långt värre förutsättningar.

Det är tur att dessa inte råder i Falkenberg, för då hade det varit klippt direkt. Ännu så länge råder i de flesta fall lagstiftning och statsskick över den falkenbergska kommunledningen.

Tjänstemän anmäls

Kommunen stängde som bekant ner första inkarnationen av vår hemsida. RMSS har begärt namn och personnummer på de tjänstemän vars befattningar kommunens informationsansvarige har angivit. I en senare artikel förklarar kommunen att nedstängningen har skett på grund av att en kommuninnevånare skrivit ”aggressiva artiklar”.

Kommunens agerande tycker vi på RMSS är besynnerligt likt vad som förekom i det gamla Ryssland. Faktum är att vi har talat med en person från Ryssland om detta och han tycker sig känna igen de gamla maktstrukturerna från den kommunistiska diktaturen i just dessa stycken. Kommunister kan man dock inte påstå att kommunchef [url=http://www.ifalkenberg.nu/modules/news/article.php?storyid=7][u]Gerd Johansson[/u][/url] och co är. Snarare lutar det väl åt Pinochet till, även om kommuninnevånarna avrättas i lokalpressen istället för på fotbollsplaner.

Så snart vi fått namn och personnummer på de ansvariga, kommer vi att beställa passbilder och presentera dem på hemsidan. I syfte att testa om de även gjort sig skyldiga till lagbrott, kommer vi att anmäla dem till JO, JK och KU. Detta är långt ifrån säkert eftersom lagstiftaren knappast kunde förutse en så låg nivå hos kommunala befattningshavare.

Bilden av förtryckarna i Falkenberg kommer då att spridas, vilket vi hoppas bidrar till att en uppryckning av den politiska moralen kommer till stånd. Det har ju kommit in en del nya politiker som ännu inte komprometterat sig. Vi får hoppas på dem.

Hästslakten

Angående miljö- och hälsoskyddsnämndens sätt att döda fem fullt friska hästar, torde detta utgöra intressant information för den hästintresserade som eventuellt ämnar söka sig till Falkenbergs kommun. RMSS hänvisar till utförlig beskrivning av ärendet genom denna artikel, hämtad från [url=http://www.boven1758.com][u]boven1758.com[/u][/url].

[url=http://www.boven1758.com/hastarna.htm][u]Tryck här[/u][/url] för att läsa artikeln på bovens hemsida.

[quote]
Med benäget tillstånd från Familjejordbrukarnas tidning publiceras den här artikeln

[b]FALKENBERG HÄSTKOMMUNEN[/b]

KOMMUNSTYRELSEN HAR BESLUTAT ATT FALKENBERG SKALL VARA EN HÄSTKOMMUN!

har säkert fått många att höja på ögonbrynen, med tanke på hur ansvariga tidigare behandlat ägare av fritidshästar. Vi har tidigare kort skrivit om hur myndigheterna slaktat paret Gull-Britt och Eskil Lundgrens hästar. Den 15 april 1998 blev de fråntagna sina fem hobbyhästar. Polisen, under ledning av Jim Davidsson i Falkenberg, infann sig tidigt på morgonen med slakttransportbil från Dalsjöfors Slakteri och omhändertog Lundgrens fritidshästar, som bestod av fem travhästar, varav ett fint avelssto och hennes avkommor, vilka hade framstående travhingstar som fäder. Där fanns bl a en treårig hingst, som var inkörd och som Eskil hade börjat träna för att så småningom kunna kvala in till start.

Lundgren har varit egen företagare och hade en plåtfirma med tiotalet anställda. Han hade sina travhästar som hobby. Efter en svår olycka, där Eskil föll ner från ett bygge och skadade sig illa i sina armar, har han haft sina hästar som terapi och med lite hjälp har han klarat att passa sina hästar och det var verkligt välskötta djur som gick i rasthagarna utanför bostaden i Falkenbergs utkant. De inhystes nattetid i enkla stallar och gick dagtid alltid ute, som hästar bör göra. Samtliga hästar var friska och försäkrade till ett sammanlagt belopp på 250 000:-.

Planeringen av omhändertagandet utfördes av vik närpolischefen. Beslutet att omhänderta hästarna fattades av Länsstyrelsen 1998-04-03. I beslutet är föreskrivet att: ”Hästarna skall i samband med omhändertagandet besiktigas av veterinär”, något som inte verkställdes.

Bakgrunden till omhändertagandet var att kommunen fått en övernitisk kvinnlig djurskyddsinspektör, Ullika Vikström, som ansåg sig stå över lagen och införde den lag som trädde i kraft den första januari 1999, redan 1997. Med ytterst blygsamma kunskaper om hästar och hästskötsel började djurskyddsinspektören inspektera Lundgrens hästar och stall. Trots att ”fritidshästar” var undantagna från tillsynen utfärdade hon inspektionsprotokoll och tillsynsavgifter, avgifter, som Lundgrens vägrade betala då de ej ansåg sig ha skyldighet till detta. Då intensifierade inspektören sin förföljelse av Lundgrens och hon nöjde sig inte längre med att inspektera själv, hon infann sig med poliseskort. Då dessa inspektioner genomfördes i strid mot lagen borde kanske någon klocka pinglat hos lagens väktare att inte allt stod rätt till. Men ”lagens väktare” vaknade inte. Djurskyddsinspektören kunde med hjälp av polisens handräckning fortsätta sin samhällsdestruktiva verksamhet, som ledde till tillslaget i gryningen den 15 april 1998 och som resulterade i att de fem fritidshästarna slaktades. Att omhändertagandet stod i strid med gällande lag framstår som klart, genom att regeringsrätten avkunnat en prejudicerande dom i ett precedensfall i Västmanland, där myndigheterna omhändertog två fritidshästar för att de saknade ligghall. Efter åtta år slog Regeringsrätten fast att ”fritidshästar inte omfattas av de generella djurskyddsbestämmelserna”, och de båda hästarna skulle återlämnas till ägaren. Det kan därmed anses som tämligen klart att makarna Lundgren utsatts för ett justitiemord, genom ”mordet” på de fem fritidshästarna. Hur planeringsansvarige polis gick tillväga kan läsaren se på nedanstående PM från 2000-01-17.

Makarna Lundgren driver sin kamp vidare och har fått svar på en framställan till Länspolismästare Krister Jacobsson, där han den 24 oktober meddelade att polisen påbörjat en granskning av ärendet. Hur Falkenberg som ”hästkommun” i framtiden kommer att beslagta fritidshästar skall bli intressant att se![/quote]

En blogg som granskar politiska orättvisor