Öppet brev till kommunfullmäktige. Agnåker/Wernersson/Nilsson/Skottarevet

RMSS
Helge Rudling
Vesslunda 320
311 96 Heberg

Samtliga ledamöter av kommunfullmäktige
Falkenberg

Ärende: Skottarevet/ Agnåker

I dagens HN utgjuter sig Stig Agnåker (c) om Skottarevets ” miljövänlighet”. Och det är inget konstigt, Agnåker tillhör den gamla stam som av ”miljöskäl?” lade en soptipp i havet o belamrade kustremsan med avfallsverk och industrier, också det av ” miljöskäl” om det gagnat argumentationen.

Att centerpartiet är vilset när bondekåren nästan utplånats, tyvärr, tyvärr, är kanske inte så konstigt. Då kan en elindustri i havet nära kusten vara ”miljövänlig” trots tusentals människors förtvivlan. Att alternativa lokaliseringar i inlandets skogsbygder både är billigare, driftsäkrare, lika energiekonomiskt, mindre miljöstörande och bidrar till inlandets utveckling, är betydelselöst för en vilsen Agnåker.

Att samme person skriftligen förklarat att han inte har en negativ syn på kommunala tjänstemän som bryter mot lagen, missköter sina arbetsuppgifter och kränker kommuninvånare, anger graden av hans trovärdighet.

I övrigt ter det sig egendomligt att enskilda politiker, som Wernersson, ger sig in i ekonomiska vågspel av en sådan enorm dignitet. Förre kommunchefen, Gerd Johansson, slarvade personligen bort 600000 av skattebetalarnas pengar och erbjöd sig enligt uppgift att betala tillbaka, vilket dock inte krävdes av henne. Kanske på grund av hennes arbetsallians med Östen Nilsson.

Nu ger sig Marie-Louise in i ett nytt toksamarbete med Östen, men i helt andra dimensioner. Det kommer inte att bli lika lätt för henne att återbetala de enorma investeringssummor som Skottarevet erfordrar, när det visar sig att ekonomin inte håller. Det är tydligen väldigt lätt att ge sig in i investeringssvängen när det är andras pengar man riskerar.

Det borde finnas något sätt att utkräva personligt ansvar av politiker som agerar så lättvindigt med allmänna medel i tvivelaktiga riskprojekt, i synnerhet när sundare alternativ finns. Och nog borde väl folk dra öronen åt sig när Östen kommer med sina tokerier, efter vad som hänt tidigare.

Hade annan lokalisering varit helt omöjlig, hade det varit absolut sista möjligheten att rädda miljön och energifrågan, då hade Östens/Marie-Louises och Stickans argumentation varit hållbar.

Men nu är inte läget på det viset.

Enligt uppdrag
Helge Rudling

RMSS