Jerry Karlsson, Rolf Landholm och Klaus Heinsvig, vem släcker elden?

De flesta anser nog att långt innan Rolf blev kommunchef och Klaus räddningschef så var brandmännen bra grabbar som gjorde ett bra jobb. Nu är det inte så längre, enligt Rolf och Klaus. Brandmännen är gnällspikar och äventyrar verksamheten. Dom fungerar så uselt att psykosociala insatser måste sättas in. Lustigt att det blev så just när Rolf och Klaus kom. Vad kan det bero på?

Tydligen har kommunen klantat sig redan vid bygget av den nya stationen. När missnöjet bland fotfolket växte anställde Rolf Klaus. Klaus har på kort tid gjort ont värre istället för tvärtom.

För att splittra arbetsgruppen förbigår han erfarna brandmän och befordrar yngre och oerfarna istället. Så oerfarna att de måste utbildas efter att ha blivit befordrade.

Efter det får samtliga brandmän läsa på dator vilka inskränkta omdömen Klaus har om var och en. En fadäs som inte kommer att glömmas eller repareras inom de närmaste tio åren, minst.

Klaus har visat sig vara en mästare på att splittra en arbetsgrupp i fraktioner. Han och Rolf tror inte att arbetet fungerar när alla jobbar ihop, trivs och ställer upp för varandra för att nå bästa resultat. Konkurrens, avundsjuka, mannamån, rivalitet är begrepp som enligt Rolf och Klaus leder till en bra räddningsverksamhet.

Klaus har klantat sig maximalt och varit mycket framgångsrik i att rasera förtroendet för ledningen. Han försöker lösa svåra psykosocialt betingade samarbetsproblem/ledningsproblem med att peka med hela handen och visa på dörren när folk inte fogar sig.

Kommunchef Rolf skrider in och försöker rädda situationen genom att… ta bort Jerry Karlsson!?!?!?
Och skylla på fackombudet som ” är en del av problemet”?!?!? Inte så konstigt kanske, det var ju Rolf som anställde Klaus.

RMSS begärde ut Klaus Heinsvigs personakt. Det kan vem som helst göra och kostar 108 kronor. Där kan man läsa att Klaus hade en massa 2:or i betyg, att han kompletterat på komvux, att han gått en massa kurser. Ingenstans står det att han fortbildat sig i psykologi och konfliktlösning. Istället har han kadett- och befälsutbildning.

Tar man sig an en så svår uppgift som att försöka läka en arbetsgrupp och dess förtroende för arbetsledning och kommunledning fordras nog mer än befälsutbildning.

Rolf har nu erbjudit Jerry vad som verkar vara ett intressant jobb som kompensation för att Rolf och Klaus klantat sig. Det är det bästa Rolf kan göra för att dölja sina egna ledarbrister. Räddningsverksamheten lämnar han åt sitt öde i Klaus` oskickliga händer.

Till brandmännen sänder han signalen att vill de jobba kvar inom räddningstjänsten i Falkenberg så gäller det att vara unga och oerfarna och ställa in sig hos Klaus Heinsvig. RMSS får obehagliga associationer till Robert Gustafssons brandchef i kilt.

När det nästa gång brinner hos någon kommuninvånare så vet vi att släckningsarbetet utförs av dessa unga, oerfarna brandmän vars största merit är att vara lojala mot Klaus. Spruta vatten på eld kommer i andra hand.

RMSS inser att skulle någon dö i lågorna eller materiellt värde i onödig utsträckning gå till spillo i framtiden till följd av misstag från räddningstjänsten, så ligger Klaus mycket illa till. RMSS vill inte vara i hans kläder då.

Det vill vi inte nu heller förresten.