Kategoriarkiv: Kommun

Hans-Inge Sjögren (s), Ulla Rikardsson (c), Lars Glimvik (m) ,vill dom rösta?

Det fordras viss ansvarskänsla och politisk medvetenhet för att fullgöra sin plikt i ett demokratiskt samhällssystem.
Dit hör bland annat att rösta. Ovanstående tre politiker tycker tydligen att det är för jobbigt, så de har för 80000:- av falkenbergarnas pengar anlitat en advokat som ska rösta åt dem. Advokaten är den för RMSS kände Mikael Claes, Rosengrens advokatbyrå i Göteborg.

Följaktligen har fullmakter upprättats, varav framgår att Claes har i uppdrag att ”utöva rösträtt” för ovanstående trötta personer. Om det nu är dessa personer det gäller? Fullmakterna har daterats i efterhand, ingen titel har angivits och adressen är ” Falkenberg”.

Då måste vi vara grannar, för där bor RMSS talesman också…

En sån advokat han är, Mikael Claes, Rosengrens advokatbyrå och såna trötta politiker vi har.

Lars Glimvik och hans advokat och en sexgalen och lösaktig morsa.

Rättegången mellan RMSS och nio av enligt RMSS Falkenbergs sämsta tjänstemän och politiker närmar sig med stormsteg. En av dessa politiker är Lars Glimvik (m), ledamot av kommunfullmäktige. Glimvik har i egenskap av dåvarande ordf i socialnämnden, genom en understående avdelningschef Anna-Lena Sellergren, skriftligen spridit förklenande och illvilliga lögner angående RMSS talesman till länsstyrelsen, uppenbarligen i syfte att skada talesmannens yrkesverksamhet. Länsstyrelsen har därefter på alla punkter tillbakavisat Glimviks/Sellergrens lögner.

När RMSS talesman klarlägger omständigheterna och avslöjar Glimvik med byxorna nere, tar det hus i helsike för den moderate fullmäktigeledamoten. Till polisen säger han att han är utsatt för sexuella trakasserier och hans advokat, den kanske enligt RMSS ngt tvivelaktige Mikael Claes, Rosengrens advokatbyrå på Södra Larmgatan i Göteborg, rycker ut
med stora sprutan och åberopar i sin polisanmälan ett mål med lämplig bäring på Glimviks person. Det gällde en kvinna om vilken i ett satirprogram sagts att ” Jag stänger inte igen benen förrän jag har tio tusen i månaden”.

Advokat Claes anför vidare i sitt citat av dom i målet, att uttrycken ” sexgalen morsa, barnfödslomaskin eller lösaktig” har relevans när det gäller Lars Glimviks delaktighet i ärendet.

RMSS talesman tycker att såväl Glimvik som Mikael Claes är tossiga och ser fram emot att vädra omständigheterna i tingsrätten. Tossigare ändå är alla vi falkenbergare som tillsammans betalat Glimviks advokat Mikael Claes närmare 80000:- bl a för detta, samtidigt som Glimvik uppbär ersättning för att larva sig i polisförhör i egenskap av dåvarande socialnämndens ordförande.

Samtidigt gäller det gamla ordspråket: man skall inte kasta sten när man sitter i glashus. Glimvik har därefter komprometterats med liknande uppgifter som han själv svänger sig med, i åberopat vittnesmål i tingsrätten. Som vanligt känns det nog ganska hårt för maktfullkomliga politiker och tjänstemän, när illasinnade skrevsparkar mot oss lägre stående kommuninvånare slår tillbaka på dem själva. Vad detta vittnesmål går ut på kommer RMSS emellertid inte att skriva här. Det kan den intresserade ta reda på själv, eller vänta tills tingsrättsförhandlingarna tar sin början.

Hur gick det för den av Glimviks advokat åberopade lösaktiga och sexgalna morsan? Åtalet bifölls i tingsrätten men lämnades utan bifall i hovrätten.

Skottarevsstollarna allt mer desperata

Östen Nilson(c) och Jan-Åke Jacobsson, Skottarevets banemän, har märkt att deras bondfångarknep avslöjats av allt fler människor, i och utanför Falkenberg. När de nu står med byxorna nere och ändå försöker driva ett hopplöst vindkraftsprojekt som kommer att hindra utvecklingen av Falkenbergs kommun, kommer de inte på något annat än att kalla in storebror Per Ribbing, styrelseledamot i ett vindkraftkooperativ bevars och till och med stolligare än Nilson/Jacobsson själva.

Med av partiskhet och inskränkthet skelande ögon kastar sig Ribbing in på Hallands Nyheters debattsida och inbjuder oss falkenbergare att ” värna Hallandskusten” genom att bygga en elindustri med enorma master och blixtrande lampor en bit ut i havet. Och är man inte med på Ribbings tokerier så vad händer då, enligt Ribbing? Jo, då får våra barn fly till småländska höglandet, för då dränks Halland i 7 meter höga vågor och falkenbergarnas hus står under vatten inom en snar framtid. Det är en klass över Östen Nilssons atombomb, som kommer att explodera om inte Skottarevsprojektet kommer till stånd, enligt Östen Nilsson.

RMSS känner igen det desperata och barnsliga tonläget från kärnkraftsdebatten och man förvånas över att folk kan vara så dumma. För inte är det väl någon, vare sig Falkenbergare eller svensk i övrigt, som går på sådana rent ut sagt idiotresonemang. Per Ribbing/Östen Nilsson/ Jan-Åke Jacobsson är så makalöst lätta att avslöja bara genom att ställa motfrågan: Tror ni verkligen på att atombomben, kolkraften, växthusgasen och förnybar energi är beroende av att vindkraftsparken byggs i havet exakt 7 km från naturskyddade kustremsor?

Till och med dessa okunniga stollar måste då svara nej. Det finns nämligen andra platser i Falkenberg, Sverige och världen att bygga vindkraftsparker på än Skottarevet. Och det är ju detta som Ribbing och kompani inte har fattat, valet står inte mellan vindkraft eller inte vindkraft, utan mellan en synnerligen olämplig placering och en lämplig placering av industrin.

Men dessa tre herrar tillhör en kategori avdankade gammeltänkare av den sort som gärna lägger soptippar i havet och river gamla fina hus, för att det är ” bättre ekonomi” att göra så, på kort sikt. För att ta några exempel.

Intressant är också centerpartiets låsning, tydliggjord inte minst genom signaturen ”Oves” spalt i HN. Ove har ofta vettiga åsikter, men förfaller vid motgångar gärna till en ganska grov argumentationsnivå när han blir trängd. Tölpaktig, faktiskt. När det gäller Skottarevet anser han att han själv, Östen Nilsson och övriga centerpartister utgör flertalet jämfört med alla de inom och utom kommunen som värnar en oförstörd kustlinje. Detta skulle enligt ”Ove” berättiga utbyggnaden av en elindustri i havet inom ett riksintressant område.

Det är ett intressant argument eftersom det snarare ger uttryck för lokala pampars och opinionsbildares hybris än för ett vettigt planerande för kommunens och rikets bästa. Moderaterna har, kors i taket, insett att havet och kusten i Falkenberg har ett stort värde, inte bara estetiskt utan också ekonomiskt. Kanske är det så att den Nilssonska tokfaktorn nu är så tydlig att till och med ledamöter av kommunfullmäktige lägger märke till stollerierna i Favonius argumentation. Och då är det sannerligen stolligt, för kommunfullmäktige i Falkenberg är inte precis kända för någon större receptiv förmåga.

Tyvärr, tyvärr.

Brev till de fullmäktige i Falkenberg

RMSS skickar då och då påminnelser till fullmäktige om den kommande rättegången mellan 9 av Falkenbergs enligt RMSS sämsta politiker och tjänstemän och RMSS´ talesman. Det senaste brevet skickades med anledning av att moderaten Lars Glimvik enligt uppgift avsäger sig sina politiska uppdrag. Ungefär så här skrev RMSS:

Av de nio sämsta politikerna och tjänstemännen i Falkenberg har nu minst fyra lämnat sina befattningar:

Gerd Johansson, f d kommunchef och grodornas mästarinna, numera pensionär med 1,9 miljoner och samtidigt kommunchef i Waxholm för 57000:-i månaden.

Anders Ranhög, f d byggnadsinspektör, numera pensionär, såvitt känt utan ytterligare miljoner från Falkenbergs kommun.

Anna-Lena Sellergren, f d avd chef, socialförvaltningen, numera socialchef i Mölndal, veterligen utan kommunala miljoner.

Lars Glimvik, avgående ledamot av fullmäktige, bl a. Ännu okänt vad gäller miljonersättningar.

Det är synd att inte fler av de nio grisprisvinnarna väljer att lämna sina uppdrag till mer kompetenta människor. De som trots allt lämnar in, kommer ändå inte att slippa stå till svars i rätten för de övergrepp de gjort sig skyldiga till i tjänst och under uppdrag. Som dokumenterade exempel kan nämnas, hur inkompetent schabbel med kommunala medel orsakat kommuninvånarna förluster på hundratusentals kronor, hur lagen har brutits vid upprepade tillfällen genom vägran att diarieföra inkommande skrivelser och vägran att lämna ut allmänna handlingar, hur allmänheten trakasserats och förföljts genom påhittade lögner till tillsynsmyndigheter, hur man ljugit, fattat beslut i ärenden man inte satt sig in i, hur man vägrat lämna information om gällande bestämmelser, hur man försökt gömma sig bakom dörrposter, hur man spelat in allmänheten med kassettspelare, hur man antastat allmänheten genom hotfullt beteende, hur man enligt vittnesuppgifter till tingsrätten trakasserat en ung kvinna i beroendeställning sexuellt, osv, osv.

Som sagt, allt dokumenterat i skrift och på film, utom sextrakasserierna, som redovisas i vittnesmål.

Och det kanske mest intressanta, kommunfullmäktige har skriftligen genom ordförande Stig Agnåker förklarat, att det inte ser negativt på övergreppen. Kommunrådet Ingemar Johansson (c), en av grisprisvinnarna, har i media uttalat att bl a dessa nio personer inte får kritiseras, eftersom de bara följt order från kommunledningen…

Och denna sorgliga samling låtsas ha omdöme nog att projektera en vindkraftindustri i havet strax utanför Långasand. RMSS tror att kompetensen räcker alldeles lagom till att projektera sig ner under täcket i den egna sängen. Det vore nog till mest nytta för Falkenbergs kommun.

Skottarevet och Östen Nilsson, ett tragikomiskt drama

Det har i alla fall för RMSS stått klart att vindkraftverksprojektet på Skottarevet varit illa genomtänkt, med en usel ansats och en genomförandeprocess som mer liknar bondfångeri än saklighet. Synnedsättningar har drabbat de ansvariga, Östen Nilsson och Jan Åke Jacobsson, som ett medel att lura såväl kommuninvånare som övriga intressenter i Sverige.

Tillsammans med ofullständig information, selektivt distribuerad, har vi ännu en gång exempel på det förakt för den lilla människan som i alltför hög grad präglar kommunpampar i Falkenberg.

Östen Nilsson har i veckan avslöjat vad det han kallar miljövänlig miljöförstöring i västerhavet handlar om och RMSS är på intet sätt förvånad. Istället för kampen mot atombomber som Östen bl a hänvisar till i sina ständiga insändare, handlar det om något för Östen så oerhört mycket viktigare: Östen Nilsson själv.

Skottarevsprojektet har alltså reducerats till Östen Nilssons vara eller inte vara i kommunfullmäktige… Östen går därmed från löjets arena till den tragikomiska dito.

För de flesta av oss andra är Skottarevsprojektet en fråga om sabotage av ett riksintresse och många ger fullkomligt grodan i om Östen blir återvald eller inte. RMSS tror till och med att de flesta engagerade mot miljösabotaget på Skottarevet inte har en aning om vem Östen är. Till Östens stora besvikelse.

Men i Östens insnöade värld så är en röst på Östen en röst på miljöförstöring av Falkenbergs enda kvarvarande
naturtillgång vad gäller havet: en total förstörelse av en obruten och mäktig horisontlinje i ett annars smutsigt och utdött havsvatten.

Röstar man inte på Östen så tycker Östen att vi får behålla denna tillgång för Falkenberg och för riket i sin helhet. Felet Östen gör är att han räknar med att människor bryr sig om Östen, men den brutala sanningen är nog att de flesta engagerade för ett bevarande av havsmiljön inte bryr sig ett dugg om politiskt skelögda kommunala småpampar av denna kaliber.

Konsekvenserna av deras korttänkthet är däremot ibland snudd på katastrofala.

Vänsterpartiet, Eva Hudin och Skottarevet

Vänsterpartiet blir genom sin representant Eva Hudin, på insändarsidan i HN, ”…usch så trött…” på alla som inte tycker som Eva Hudin om jättelika blinkande master utanför Långasand. Annars borde ju Eva vara van, för inom vänsterpartiet finns det väl inte så många som är överens om nånting, efter vad det verkar på alla avhopp.

Kanske är det det som Eva är trött på egentligen. Men Eva tycker att vindkraftverk är vackrare än en obruten horisontlinje och det står henne fritt och passar bra, för då kan hon rasta sin hund på Vinbergshed och titta på vindkraftverken där istället. Då kan alla miljömedvetna som sätter värde på en fri horisontlinje fortsätta ha tillgång till just en sådan. Men det tänkte inte Eva på…

Eva har nämligen inte förstått att det inte gäller ”privata fördelar” för alla som protesterar mot miljöfiaskot Skottarevet. Liksom Östen Nilsson lyckas hon inbilla sig att det är folk som bor vid Skottarevsprojektet som protesterar. RMSS talesman har flera gånger färdats i en gammal träeka utanför Skottarevet men har inte sett någon som bott där.

Däremot är det tusentals människor, oavsett bosättningsort, längs kusten eller från Sveriges inland, som värnar om naturvärden också i form av en obruten horisontlinje i västerhavet. Ingen av dem bor på Skottarevet men inser att det gäller att bevara ett riksintresse.

Östen Nilsson, Hans-Inge Sjögren, Ingemar Johansson m fl
kommunpampar tycker som vänsterpartiet och offrar gärna sådant som är värdefullt för andra kommuninvånare och övriga svenskar, för att få elektricitet till groggvärmaren. Egoismen är partilös och gränslös, som bekant.

Inte heller vänsterpartiet kan alltså hitta några argument för att förstöra havsmiljön, utan måste konstruera fakta som att Skottarevet är det enda möjliga stället på jorden där vindkraftverk kan byggas och de som protesterar är de som bor på Skottarevet…

Också dumheten är partilös och det gäller att inte låta sig luras av en kommun som sitter på så många stolar i Skottarevsprojektet att inte ett argument över huvud taget för Skottarevet är trovärdigt utan grundlig prövning.

Rättegången mellan RMSS och Falkenbergs kommun

Radio Halland ringde härom veckan och frågade när rättegången blir, för den ville dom inte missa. Göteborgsposten har lovat komma och man kan väl hoppas att Hallands Nyheter gör detsamma. RMSS kommer att skicka inbjudan till så många medier som möjligt när den tiden kommer.

När kommer den då?

Ja, RMSS vet bara vad som stod i HN i våras, att tidigast nu denna höst. Det har ju bara gått 1,5 år sedan anmälan gjordes…

Men det gör inget alls, för den som väntar på något gott kan vänta ganska länge. Det är inte så ofta som enskilda gräsrötter får tillfälle att grilla kommunala maktmissbrukare i ett rättsligt sammanhang, eftersom åklagarkammaren regelmässigt skriver av anmälningar från allmänheten mot maktmissbrukande myndigheter.

Det unika i detta fallet är att myndigheterna anmält allmänheten för exakt samma sak som åklagarkammaren skrivit av när allmänheten anmält och se DÅ… då blir det rättegång. Vilken ofattbar tur för RMSS, kan man gott säga, för därmed kommer det att finnas möjlighet att i ett rättsligt sammanhang åskådliggöra och bevisa hur 9 av Falkenbergs sämsta tjänstemän och politiker

ljuger
bryter mot lagen
trakasserar allmänheten
förtalar allmänheten
vägrar lämna ut allmän handling
inte vet vad de själva beslutar om

etc, etc. Inte att förglömma den moderate ledamot av kommunfullmäktige, som enligt vittnesuppgifter trakasserat en ung kvinna sexuellt och därvid orsakat henne skador för livet. Allt redovisat i åberopad bevisning till tingsrätten i Varberg, mål nr B 169-04, rotel 7.

RMSS gör allt för att få uppmärksamhet kring denna unika rättsprocess, för det är enda sättet att åstadkomma någon form av kvalitetshöjning av det kommunalpolitiska arbetet. Att ha en dialog i dessa frågor med samma trilskande kommunala moralhaverister, är av uppenbara skäl inte genomförbart.

Spännande, spännande.

Falkenberg har blivit företagsvänligare

2/6 2003, gav RMSS på denna sida ett antal råd till kommunen angående förbättringar av företagsklimatet. Falkenberg hade då mycket dåliga resultat i dessa frågor. RMSS avslutade med ” Och så ser vi fram emot nästa års lista på företagsvänliga kommuner”.

Dessutom föreslog RMSS att ansvarig tjänsteman, Stålnacke, skulle tilldelas en bonus på 100000:- om Falkenberg knep första plats, 50000:- för andra plats, men kicken om det inte blev bättre.

Nu visar det sig att det blivit jättebra, Falkenberg har avancerat kraftigt och det är bara att hoppas att betyget är relevant i verkligheten och inte bara någon statistisk konstruktion.

Men det oavsett och också oavsett hur Stålnackes arbetsinsats har bidragit, så har han enligt RMSS gjort sig förtjänt av en bonus och det varje år placeringen på listan kan försvaras. Pengarna kan med fördel tas av de 3 MILJONER som Grispristagare nr tio, tillika Grodornas Mästarinna, förra kommunchefen Gerd Johansson tillskansat sig rätten att åtnjuta, som tack för de gånger hon skämt ut sig själv och Falkenbergs kommuninvånare.

Bra gjort kommunen och bra gjort, Stålnacke. Utan näringsliv faller det mesta, så är det bara, vad man än tycker om det.

Östen Nilsson (c), ETT MIRAKEL HAR SKETT!

Centerns starke man, Östen Nilsson, har enligt egen uppgift i HN 3/10-05, på ett mirakulöst sätt återfått delar av sin synförmåga. Halleluja, falkenbergarna tackar och lovar!!! Östen kan nu i alla fall skönja konturerna av 30 Grimetonmaster med ännu ett vindkraftverk på toppen på ett avstånd av 5 kilometer!

Som RMSS tidigare konstaterat lider Favonius vd och Östens kompis Jan-Åke Jacobsson av en än värre synnedsättning, han kan endast se dessa gigantiska master om luften är klar. Förmodligen gäller detta också Favonius Hans-Inge Sjögren, Östens kompis han med.

Det kan synas märkligt att samtliga tre toknissar lider av samma handikapp, om man nu inte visste sedan innan att denna selektiva synnedsättning är ett av flera tjyvtricks som föraktfulla falkenbergska makthavare kan ta till för att pådyvla kommuninvånarna sin egen uppfattning. ”Efter demokratiskt uppsatta regler”, som Östen påpekar, ty sådan är Östens uppfattning om demokrati. Det torde alltså vara helt säkert anta att toknissarnas synnedsättning begränsar sig till 170 meter höga master i havet utanför Långasand. I övrigt ser de förmodligen utmärkt…

Östen gnäller vidare i sin insändare och påpekar att han gärna ödelägger ett miljöintresse för ett annat som bättre gagnar hans egen uppfattning om ekonomi. Vidare påstår han att vindkraften ” kraftigt kommer att byggas ut i världen”, vilket strider mot vad han själv argumenterar för. Enligt Östen finns nämligen ingen annan möjlig lokalisering av en elindustri i Falkenberg än i havet utanför Långasand. Har Östen byggt där så går det alltså inte att bygga mer. För hade det gått så vore det ju lämpligt att bygga på de andra platserna istället, eftersom lokaliseringen i havet utanför Långasand har så grava negativa konsekvenser för miljön. Men det fordras större mirakel än så för att Östen ska förstå att man inte ska skita där andra äter.

Vidare jämför Östen en elindustri i havet med bygget av en motorväg. Är han riktigt navlad egentligen? En motorväg är beroende av optimal kommunikationskoefficient och måste ligga där samhällsintressena gagnas mest. En vindkraftsindustri kan placeras på så oerhört många fler platser, eftersom den är beroende enbart av att det blåser. Och blåser gör det lite överallt och absolut inte bara utanför Långasand. Ett förslag presenterades i HN i veckan, där masterna placerats i hamninloppet. Mycket imponerande, tycker RMSS.

Det bästa vore om Östen, Hans-Inge och andra bakåtsträvare blåste bort ur kommunalpolitiken för gott, innan de skämmer ut kommuninvånarna ännu en gång. Östens svekfulla ageranden och löjliga tillfälliga synnedsättningar och annat dravel är så patetiska att till och med en och annan politiskt skelögd kommunalfullmäktigeledamot borde reagera.

Men DET är ett mirakel för mycket att hoppas på.

Kommunala blindstyren o Skottarev

HN är en rolig tidning ibland. I fredags 23/9 kunde vi läsa om en övning som hette ”blindstyret”, ägnat för kommunala chefer. Det skulle vara lätt att raljera över detta, men faktum är att vi har åtskilliga riktigt bra chefer också. Tyvärr förlorar vi gymnasiechefen nu, det blir svårt att hitta en lika bra efterträdare.

Nej, blindstyrena hittas med fördel i kommunfullmäktige eller med tidigare anknytning till denna mediokra församling av politiskt skelögda individer. En av de mest skelögda är kommunrådet och kommunstyrelsens ordförande Ingemar Johansson ( c, vad annars?) och frågan är om denne stövelkastande politiker inte snart gjort sin sista fadäs inom kommunalpolitiken.

Senast vill han få allmänheten att förstå varför den inte får veta hur förslagen till nytt äldreboende ser ut, trots att det är kommuninvånarna som betalar och ingen annan än Johansson vill hålla dem hemliga. Ingemars förklaring lyder enligt HN som så:

– Jag klarar nog inte att få dig att förstå. Om du inte förstår detta så kan jag inte göra något, men hade du velat så hade du förstått. Jag har inte mer att säga om saken….

Det är nog ganska tydligt att det är Johansson själv som inte förstått, vilket synes vara mer regel än undantag. Ingemar Johansson har visat sig vara ännu en misslyckad rekrytering på kommunrådsposten, så misslyckad att han börjar bli en belastning.

Dessutom är han tillsammans med f d kommunråden Östen Nilsson och Hans- Inge Sjögren ett verkligt blindstyre, för enligt Favonius, vindkraftsprojektörens, egen information kan dessa tre herrar inte se 30 stycken 170 meter höga master på 5 kilometers avstånd, såvida luften inte är klar…

Är det egentligen så lyckat att politiskt skelögda personer med grava synhandikapp ska projektera en elindustri och bedöma det synintryck den ger i havet strax utanför Långasand?

Det är ungefär lika rimligt som att anlita en blind arkitekt för stadsplanering, eller kanske en döv mättekniker för att göra bullermätningar. Och kanske är det så det går till även när det inte gäller vindkraftsanläggningen i havet.

Vi har de senaste åren fått en del nya personer på ledningsnivå i kommunen. Socialchefen, kommundirektören och förvaltningschefen inom Bun har på intet sätt fått oss att sakna föregångarna. Tvärtom synes verksamheterna ha stramats upp och ökat i professionalitet, åtminstone ännu så länge.

Är det inte dags att de övervintrade toknissarna från förr,Östen och Hans-Inge, gör sin sorti från den kommunalpolitiska arenan också, i sällskap med Ingemar Johansson, INNAN de ännu en gång lyckas skämma ut Falkenbergs kommun med exempel på kortsynthet och bristande politisk insikt?

Vem minns inte Östens ” samarbete” med och stöd för grodornas mästarinna, förre kommunchefen Gerd Johansson, när hon av ren okunnighet schabblade bort över 600000:- av kommuninvånarnas pengar på en biblioteksfaktura, när hon anställde en oduglig kommuninformatör utan vare sig betyg eller andra meriter, när hon utredde det kommunala energibolagets försäljning genom att kopiera en utredning gjord i en annan kommun etc, etc. Som tack fick hon rätt till pension på 3 miljoner av kommuninvånarnas pengar…

Och vem minns inte Östens försök att sälja ett väl fungerande kommunalt energibolag till skandalföretaget Sydkraft, vilket nu är så belastat av sin egen inkompetens att det måste byta namn till Eon?

Och Hans-Inge, som sitter i styrelsen för Föreningssparbanken samtidigt som han beviljar bygglov i bygglovsnämnden och driver miljöstörande vindkraftsprojekt vid sidan om och inte kan låta bli att ljuga när han förhörs av polisen, för att försöka kompromettera en misshaglig kommuninvånare, enligt förundersökningsprotokoll C5-4-1179-03.

En kommunpolitisk uppstramning vore inte helt fel…